Предстоящи покани по Програма LIFE за 2018 г.

При публикуването на всяка покана ще бъде предоставен за изтегляне пакет с документи за кандидатстване

Тази година поканите по подпрограмите за „Околна среда“ и „Действия по климата“ на Програма LIFE ще предоставят финансиране за „традиционни“ проекти, интегрирани проекти, проекти за техническа помощ и подготвителни проекти.

Поканата за проекти за техническа помощ е планирано да бъде официално обявена на 6 април 2018 г.

Поканата за традиционни проекти, интегрирани проекти, изграждане на капацитет и подготвителни проекти се предвижда за 18 април 2018 г.

Това ще бъде първата година, в която проектните предложения за поканата по подпрограма „Околна среда“ на програма LIFE ще следват двустепенен процес на кандидатстване, въведен с цел опростяване на административните стъпки за финансиране на кандидатите. За подпрограма „Действия по климата“ процедурата за подаване на проектни предложения остава непроменена.

При публикуването на всяка покана ще бъде предоставен за изтегляне пакет с документи за кандидатстване, с подробна информация за критериите за допустимост, административните процедури и процентите на съфинансиране.