1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. През 2013 г. ще бъдат осигурени 40 млн. евро за финансиране на изследвания във водния сектор

През 2013 г. ще бъдат осигурени 40 млн. евро за финансиране на изследвания във водния сектор

Европейското партньорство за иновации прие стратегически план за изпълнение

На 18 декември беше предприета важна стъпка в разработването на решения за основните предизвикателства, пред коите е изправена Европа при управлението на водите. Стратегическият план за изпълнение, приет от Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) в сферата на водите, под председателството на комисаря по въпросите на околната среда Янез Поточник, предвижда приоритетни области, в които се търсят решения. Предстои групи за действие да изготвят инструменти и механизми, които да насърчат иновациите в политиката в областта на водите и технологиите. През 2013 г. ще бъдат осигурени 40 млн. евро за финансиране на изследванията, за да се окаже подкрепа на проекти, допринасящи за целите на ЕПИ в сферата на водите.

Европейският комисар по въпросите на околната среда Янез Поточник заяви: „Необходими са иновации, за да се справим с предизвикателствата в областта на водите, както и за да постигнем целите, заложени в неотдавана приетия План за опазване на водните ресурси на Европа. Европейското партньорство за иновации в сферата на водите обединява участници от частния и публичния сектор, които са в състояние да реализират идеите на пазара. Реализирането на Стратегическия план за изпълнение не само ще гарантира, че има достатъчно вода с добро качество за нуждите на хората, икономиката и околната среда, но и се очаква да увеличи двойно размера на участието на европейския воден отрасъл на световния пазар до 2030 г.“

Партньорството обединява участници от различни сфери, включително водния сектор, МСП, научноизследователската общност, местното управление, основните потребители на вода и финансовите среди с цел да ускори разработването и въвеждането на иновативни решения за предизвикателствата във водния сектор в Европа и други части на света.

Европейското партньорство за иновации в сферата на водите беше създадено с цел да „идентифицира, изпита, умножи, разпространи и внедри иновативните решения за 10 основни предизвикателства в сферата на водите“ до 2020 г. Определени са пет приоритетни области:

  •     Повторно използване и рециклиране
  •     Пречистване на води и отпадъчни води
  •     Вода и енергия
  •     Управление на риска при екстремни явления, свързани с водите
  •     Екосистемни услуги

Тези приоритети акцентират върху предизвикателствата и възможностите във водния сектор, както и върху действията за иновации, които ще доведат до най-значими резултати. Управлението на водите, моделите за управление и наблюдение, както и финансирането на иновациите са определени като хоризонтални приоритети, които оказват влияние върху рамковите условия, насърчават връзките между различните приоритетни области и спомагат за осъществяването на всички други действия. Интелигентните технологии са друг спомагащ фактор в рамките на всички други приоритети.

40 млн. евро от Седма рамкова програма за научноизследователска дейност са предвидени за проекти, допринасящи за целите на ЕПИ в сферата на водите. Поканата за представяне на предложения вече е обявена с краен срок 4 април 2013 г. На 15 януари 2013 г. ГД „Научни изследвания и иновации“ организира информационен ден за потенциални кандидати.

Експертната група към Европейското партньорство за иновации в сферата на водите ще определи конкретни цели и етапи за осъществяването на дейностите, представени в Стратегическия план за изпълнение, в началото на 2013 г. Крайният срок на поканата до всички заинтересовани страни за поемане на ангажимент във връзка с групите за действие се очаква да бъде април 2013 г.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.