1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. При 83% от степно-храстовите екосистеми в страната няма проблеми с инвазивни видове

При 83% от степно-храстовите екосистеми в страната няма проблеми с инвазивни видове

Снимка:

Агроекосистемите в България също бяха обект на изследване на учените

Осемдесет и три процента от степно-храстовите екосистеми в страната попадат в категорията много добро състояние. Това сочат индикаторите за наличие на инвазивни видове, т.е. в тях няма или са налични до три чужди растителни вида.

За оценка на състоянието екип от учени е направил три вида проучвания, обяснява доц. д-р Валентин Богоев, ръководител на проекта. Изследвани са индикаторите за биологично разнообразие – покритие на храстовата растителност, богатство на растителни и животински видове, наличие на видове растения и животни от Червената книга, както и наличие на инвазивни видове растения. Обект на анализ са били още видът на почвата и степента й на ерозия, съдържанието на органичен въглерод и степента на замърсяване.

Екип от специалисти е изготвил карти на различните подтипове степно-храстови екосистеми на територията на цялата страна, които са извън защитените зони от мрежата НАТУРА 2000. Установено е, че преобладаващата част (98%) са „Умерени и средиземноморски-планински”. Един процент са „Арктически, алпийски и субалпийски” и също толкова са „Крайречни и мочурни"

Степно-храстовите екосистеми на територията на страната имат голямо значение като източници на природни ресурси за населението. Те предоставят множество материални блага. Според учените в социално-културен аспект обаче ролята им не е достатъчно оценена от обществото.

Учените картираха и агроекосистемите в България, както и социално-икономическите ползи от тях. Изпълнението на дейностите ще продължи до края на април 2017 г. Ще бъдат обхванати едногодишни култури (житни, зеленчукови и технически растения), трайни насаждения (плодови, черупкови, лозя) и смесени. 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.