1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. Приети са критерии за оценка на проекти за подобряване качеството на атмосферния въздух по ОПОС

Приети са критерии за оценка на проекти за подобряване качеството на атмосферния въздух по ОПОС

Състоя се дванадесето заседание на Комитета за наблюдение на програмата

Методология и критерии за оценка по процедура „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ бяха приети на състоялото се днес дванадесето заседание на Комитета за наблюдение на програмата. „Основната цел на Управляващия орган и на местната власт трябва да бъде постигането на конкретни резултати за повишаване качеството на въздуха“, заяви министърът на околната среда и водите Нено Димов на откриването. Той допълни, че е важно след решенията на днешния комитет в кратки срокове допустимите общини да бъдат поканени да подадат своите проектни предложения по процедурата.

„Успешното изпълнение на проектите по ОПОС 2014-2020 г. ще позволи да осигурим по-голямо финансиране през следващия програмен период за общините, които не могат да кандидатстват по настоящата процедура по приоритетна Ос 5 за подобряване качеството на въздуха. Знаем, че финансовата подкрепа на програмата е важна за общините и затова ще се постараем да гарантираме необходимия ресурс и занапред“, каза министър Димов.

Допустими бенефициенти по процедура „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“, които отговарят на критериите за допустимост и качество, са общините Бургас, Видин, Димитровград, Монтана, Пловдив, Смолян и Столична община. За определянето им са взети предвид коментари и препоръки на службите на Европейската комисия, отправени в рамките на проведените технически срещи през 2018 г.

„Европейската комисия напълно подкрепя Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ да концентрира инвестиционния ресурс в определен брой общини“,  категоричен бе Аурелио Сесилио от Генерална дирекция „Регионална и градска политика“ в Европейската комисия. „Въпреки различните мнения, ние считаме, че това е единственият правилен подход за постигане на видима промяна в качеството на въздуха в българските градове. Важно е да се учим от процеса, за да построим устойчива тенденция за следващия програмен период, в който качеството на атмосферния въздух ще е ключов приоритет“, добави той.

Комисията отчете прогрес в изпълнението на ОПОС, като приемането на методологията и критериите за оценка на процедурата за въздуха е още една крачка напред. Представителите на ЕК обърнаха внимание, че за решаването на проблема с въздуха в общините трябва да се търсят и други мерки и инвестиции извън ОП „Околна среда“.

На днешния Комитет за наблюдение беше приет и проектът на изменение на Индикативна годишна работна програма за 2018 г. на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Промените най-основно се отнасят до изместване на сроковете за обявяване на процедури и съответно подаване на проектни предложения по приоритетни оси „Води“, „Отпадъци“, „Натура 2000 и биоразнообразие“, „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ и „Подобряване качеството на атмосферния въздух“.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.