1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. Приходите от дървесина за 2011 г. са в размер на 262 млн. лв.

Приходите от дървесина за 2011 г. са в размер на 262 млн. лв.

В горските територии – държавна собственост, е извършено залесяване на площ от 14 983 дка

Общият финансов резултат от дейността на Държавните горски предприятия, от създаването им до края на 2011 г., е положителен и е в размер на 3,5 млн. лв., който е двойно по-голям в сравнение с 2010 г., съобщиха от МЗХ.

Приходите от дървесина са в размер на около 90% от общите постъпления или 262 млн. лв., като спрямо 2010 г. се отчита ръст от 14%. Увеличението на работната заплата в отделните предприятия за периода на дейността им достига до 37%. Над 10,5 млн. лв. от средствата от фонд "Инвестиции в горите" ще се вложат в изграждането на горски пътища през 2012 г. Държавните предприятия са изпълнили заложените разчети по дейностите за създаване на нови гори, стопанисване и защита и ловностопански мероприятия.

През 2011 г. в горските територии – държавна собственост, е извършено залесяване на площ от 14 983 дка, което представлява 105,2% от планираното за годината (14 245 дка), като 694 дка от тях са залесени по проекти, финансирани по Програмата за развитие на селските райони. Създадените нови гори са предимно върху площи, които не могат да бъдат възобновени по естествен път.

През 2011 г. реализацията на дървесина от горските територии – държавна собственост е общо 4 666 189 куб. м, или 105% от планираното за годината количество. Само за второто шестмесечие, когато предприятията стартират дейността си, реализацията на дървесина е 54% от годишния отчет. За задоволяване нуждите на населението от дърва за огрев са реализирани 370 хил. куб. м добита дървесина и 208 хил. куб. м стояща дървесина на корен, или общо 578 хил. куб. м.

Страната ни запазва стабилни позиции в ловния туризъм, въпреки икономическата криза има увеличение на постъпленията. Приходите по линия на организирания ловен туризъм (ОЛТ) за 2011 г. възлизат на над 2 773 129 евро, което е с 30% повече в сравнение с 2010 г., когато са били в размер на 2 049 389 евро. Това са данни до 31.12.2011 г. и обхващат информация, подадена от Държавните ловни и горски стопанства и ловните сдружения.

Приходите по ОЛТ само за Държавните ловни стопанства за миналата година възлизат на 2 197 229 евро. На първите места се нареждат Държавно ловно стопанство (ДЛС) "Росица" с 223 239 евро, следвано от ДЛС "Кормисош" със 195 031 евро и ДЛС "Черни Лом" със 191 899 евро. България продължава да е сред желаните дестинации за ловен туризъм в Европа. През 2011 г. по линия на организирания ловен туризъм са ловували 3 779 ловци. Груповият лов на дива свиня е сред най-предпочитаните. За 2010 г. 3 992-ма ловци са посетили страната ни, за да упражнят своето хоби.

Основна част от чужденците, ловували на едър дивеч са били от Германия, Испания, Италия и Франция. Към дребния дивеч предпочитания са имали ловци, предимно от Италия, Гърция, Испания и Франция.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.