Речните нива остават без съществени изменения

Водните количества на всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) речните нива в по-голяма част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са отчетени колебания от (- 19/+ 12 см) в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на реките Искър, Марица и Арда. Водните количества на всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ – БАН са:

Дунавски басейн: колебания от - 10 см до + 15 см

Черноморски басейн: понижения с до - 10 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 19 см до + 12 см

Западнобеломорски басейн: колебания от - 6 см до + 7 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес в резултат на валежи са възможни незначителни колебания на речните нива в планинските части от водосборите на наблюдаваните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 4, 5 и 6 ноември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 4, 5 и 6 ноември, че водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни речните нива във водосбора ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 4, 5, 6 и 7 ноември водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: днес в резултат на валежи са възможни краткотрайни колебания на водните нива във водосборите северночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес и през следващите два дни водните нива в целия басейн ще останат без съществени изменения. Днес вследствие на валежи са възможни краткотрайни колебания на нивата в долните течения на реките Тунджа и Марица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Днес в резултат на валежи са възможни незначителни колебания в долните течения на р. Места и р. Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

На 4 ноември 2017 г. в страната не се очакват опасни метеорологични явления.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 3 ноември 2017 г. е 3804,0 млн. м3 и представлява 58,6% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 78, 6% от общия им обем
  • напояване – 42, 7% от общия им обем
  • енергетика – 67, 4% от общия им обем.
Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.