Речните нива се понижават

Според прогнозата на НИМХ за 16 август 2018 г. не се очакват опасни метеорологични явлени

Анализът на хидрологичната обстановка  е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: речните нива  през последното денонощие са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -12 см до +8 см. Водните количества на реките  са около и под праговете за средни води, само водните количества на р. Огоста при с. Кобиляк, р. Мусаленска Бистрица при Боровец (приток на р. Искър) и на р. Вит при с. Търнене са над праговете за високи води.

Черноморски басейн: нивата на реките през последното денонощие са се понижили или са останали без изменения. Регистрираните понижения на речните нива  са с до -4 см. Водните количества в по-голямата част от реките  са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Провадийска река при гара Синдел е над прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките  през последното денонощие са се понижили или са останали без съществени изменения. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения е регистрирано по-значително изменение в горното течение на р. Марица (до +25 см) и на притока ѝ р. Въча (от -85 см до +84 см). В останалата част от басейна регистрираните изменения на нивата са от -15 см до +14 см. Водните количества на реките в по-голямата част от басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества на р. Марица при с. Радуил и на притока ѝ р. Тополница при с. Поибрене са над праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: нива на реките през последното денонощие са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива  са от -9 см до +15 см. Водните количества на реките  са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества на реките  ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 16, 17 и 18 август  ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите 2 дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  на 16, 17 и 18 август водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите два дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 16, 17, 18 и 19 август  ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес  и през следващите 2-3 дни речните нива  във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите два дни речните нива ще бъдат без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

 Източнобеломорски басейн: днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира, че нивата на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира, че водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: днес речните нива в по-голямата част от басейна ще се понижават. В резултат на валежи са възможни незначителни краткотрайни повишения на речните нива на Рилските и Пиринските притоци на р. Места и р. Струма и във водосборите на притоците на р. Струма – р. Лебница и р. Струмешница. На 16, 17 и 18 август речните нива  ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Водните количества на реките ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Според прогнозата на НИМХ  за 16 август 2018 г. не се очакват  опасни метеорологични явления. Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 15.08.2018 г. е 5 011.0 млн. м3 и представлява 77.3 % от сумата на общите им обеми, което e 0.3% по-малко в сравнение с понеделник 14.08.2018 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 87.7% от общия им обем;
  • напояване – 62.2% от общия им обем;
  • енергетика – 87.5% от общия им обем.

 

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

  • Язовир „Кърджали“ – 437.204 млн. м3, което е 87.93% от общия му обем;
  • Язовир „Студен кладенец“ – 338.135 млн. м3, което е 87.20% от общия му обем;
  • Язовир „Ивайловград“ – 123.151 млн. м3, което 78.59% от общия му обем.

Каскада „Горна Тунджа“:

  • Язовир „Копринка“ – 72.459 млн. м3, което е 50.25% от общия му обем;
  • Язовир „Жребчево“ – 219.368 млн. м3, което е 54.84% от общия му обем.
Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.