Речните нива ще се понижават

На 7 август 2018 г. опасни метеорологични явления не се очакват

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижили. По-значителни изменения са регистрирани в поречието на р. Искър в резултат от  работата на хидротехнически съоръжения (от -29 см до +20 см). Регистрираните колебания в останалата част на басейна са от -18 см до +7 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните понижения в басейна са до -2 см. Водните количества в по-голямата част от реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества на. Провадийска река при гр. Провадия и гара Синдел са над праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в от басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на речните нива в горните части от водосбора на р. Марица (-110 см до +108 см) и притока ѝ р. Въча (-78 см до +77 см). В останалата част от басейна регистрираните изменения на водните нива са от -16 см до +15 см. Водните количества на реките в по-голямата част от басейна са около и над праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива в басейна са от -14 см до +10 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води, само водното количество на р. Струма при гр. Перник  е над прага за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Краткотрайни повишения на речните нива, в резултат на валежи ще има на 07.08 във водосборите на Добруджанските реки и на 08.08 в планинските части от водосборите на реките от басейна. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водни количества на 07, 08 и 09.08.2018 г. около и над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите два дни речните нива на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водни количества за 07, 08 и 09.08.2018 г. около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 08.08 в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива в планинските части от водосборите на притоците на р. Янтра - р. Росица и р. Лефеджа Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 07, 08, 09 и 10.08.2018 г. над средномногогодишната стойност. Днес и през следващите 2-3 дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 07.08 в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива на реките във водосбора на р. Бели Лом и в долното течение на р. Черни Лом. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще са без съществени изменения. Краткотрайни повишения на речните нива, в резултат на валежи ще има на 07.08 във водосборите на Северночерноморските реки и на 08.08 в Южночерноморските реки. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще са без съществени изменения. На 08.08 в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива в планинските притоци на р. Тунджа и р. Марица и в долното течение на р. Арда. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Системи за ранно предупреждение:

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще са без съществени изменения. В резултат на валежи краткотрайни повишения са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива на реките във водосборите на р. Белишка (приток на р. Места), р. Рилска, р. Благоевградска Бистрица и в горните течения на р. Санданска Бистрица и р. Мелнишка (притоци на р. Струма). Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 7 август 2018 г. опасни метеорологични явления не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 06.08.2018 г. е 5 176,7млн. м3 и представлява 79,8 % от сумата на общите им обеми, което e   0,6 % по-малко в сравнение с петък 03.08.2018г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 89,0 % от общия им обем;
  • напояване – 63,6 % от общия им обем;
  • енергетика – 90,5 % от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 472,145 млн. м3, което е 95,0 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 360,940 млн. м3, което е 93,1 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 126,867 млн. м3, което 81,0% от общия му обем.

2. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 78,656 млн. м3, което е 56,04% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 226,120 млн. м3, което е 56,5 % от общия му обем.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.