1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. РИОСВ - Плевен конфискува костенурки от защитен вид

РИОСВ - Плевен конфискува костенурки от защитен вид

Снимка:

Костенурките са отглеждани незаконно в частен двор на къща

На 29.08.2022 г. при съвместна проверка на РИОСВ-Плевен и ОД на МВР – гр. Плевен са иззети 7 живи екземпляра от защитения вид шипоопашата костенурка.

Костенурките са отглеждани незаконно в частен двор на къща. Животните са на различна възраст, с различен размер и са във видимо добро здравословно състояние. На нарушителя е съставен акт за установяване на административно нарушение. Седемте екземпляра от защитения вид са пуснати на свобода в подходящо за вида местообитание – в защитена територия, която е за опазване на семенна дъбова гора и на местообитания на защитени видове животни, вкл. шипоопашата костенурка.

Видът Шипоопашата костенурка /Testudo hermanni е включен в Приложение №3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие. За защитените видове по това приложение се забраняват: всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи; преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция; унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция; вземане на намерени мъртви екземпляри; притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри; препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.

За нарушение на тези изисквания физическите лица се наказват с глоба от 100 до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.