1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. РИОСВ - Варна и БАН пуснаха 15 екземпляра от вида Червен ангъч в природата

РИОСВ - Варна и БАН пуснаха 15 екземпляра от вида Червен ангъч в природата

Видът Червен ангъч (Tadorna ferrufinea) е включен в Червената книга на Република България

Днес експерти от РИОСВ - Варна и представители на Биологична експериментална база „Калимок“ при Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ-БАН) извършиха реинтродукция на 15 полудиви млади екземпляра от вида Червен ангъч (Tadorna ferruginea) в специално избран подходящ за вида водоем. Дейността е в изпълнение на Програмата на ИБЕИ-БАН за размножаване и реинтродукция в природата на редки и застрашени видове птици.

С цел възстановяване на естествената популация на Червен ангъч, развъдените в Биологичната експериментална база екземпляри са пуснати във водоем в границите на Защитена зона за опазване на дивите птици „Белите скали“ на територията на община Каварна. Всяка от птиците е маркирана с два вида пръстени, в които е заложена информация за произхода и също така дава възможност за индивидуално разпознаване на екземпляра. На една от птиците е поставен и GPS предавател за проследяване в реално време.

През 2022 г. е извършена реинтродукция на 21 екземпляра от същия вид. След есенната миграция 6 от птиците са се завърнали в същия водоем и гнездят в района.

 Червен ангъч

Засилената антропогенна дейност през последните десетилетия оказва отрицателно въздействие върху редица видове, в резултат на което числеността им значително намалява. Много от тях се превръщат в редки или застрашени от изчезване. Действията за опазването им в природата не са достатъчни за възстановяване на тяхната първоначална численост, поради което се появява необходимостта от изкуствено размножаване за поддържане на дивите популации.

 Червен ангъч1

Видът Червен ангъч (Tadorna ferrufinea) е включен в Червената книга на Република България, където се посочва, че е бил често срещан в Добруджа и по Черноморието. Защитен е от Закона за биологичното разнообразие и редица международни конвенции (включен е в приложение II на Бернската конвенция, приложение II на Бонската конвенция и приложение I на Директивата на Европейската общност за защита на дивите птици).

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.