РИОСВ и ИАОС отбелязаха Европейската седмица за намаляване на отпадъците 2018 г.

България заема едно от челните три места в ЕС по ефективност на рециклирането на оловни акумулаторни батерии

Регионалните структури на МОСВ и Изпълнителната агенция по околна среда за поредна година се включиха в Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) с разнообразни инициативи. Тази година кампанията се провежда в периода 17-25 ноември като се фокусира върху превенцията на опасните отпадъци под мотото „Time to Detox!“ („Време e за детокс!“).

Изложбата „Нов живот за отпадъците“ беше организирана в залата на РИОСВ – Хасково. В нея са представени над 100 сувенира, предмети за бита и коледни играчки, изработени от отпадъчни материали, които ще се предлагат на благотворителни базари. В инициативата участваха деца и ученици от Хасково, Любимец, с. Д.Ботево, общ. Стамболово и Екоклуб "Приятели на природата" към РИОСВ - Хасково.

В Шумен експертите от регионалната екоинспекция гостуваха на ОУ „Димитър Благоев“.  Пред учениците те разказаха за правилното разпознаване и етикиране на опасните отпадъци и обясниха как се рециклират и управляват този вид отпадъци.

В детските градини „Райна Княгиня“, „Слънчев дом“ и „Ивайло“ експерти от РИОСВ-Велико Търново представиха темата за разделно събиране на отпадъците с беседа и занимателна игра. Инспекцията се превърна в класна стая за първокласници от училище „Ем. Станев“.  В нея експертите проведоха урок „Да влезем в час с отпадъците”. Ученици от VI клас на същото училище подредиха импровизирана изложба с постери и макети, изработени  от отпадъчни материали. Възпитаниците на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - Долна Оряховица също се включиха в отбелязването на седмицата.

С акция за събиране и предаване за рециклиране на негодни батерии от домакинствата в инициативите за Европейската седмица се включиха  ученици от шест учебни заведения в Панагюрище и Пазарджик и служители на РИОСВ в Пазарджик. Събраните 218 килограма батерии бяха предадени на рециклиращата компания „Норд Елрециклинг”, която  предостави на екоинспекцията и училищата контейнери за събиране на опасните отпадъци.

От 19 до 23 ноември служителите на ИАОС събират лекарства с изтекъл срок на годност, препарати за растителна защита, домакински препарати и химикали, лакове, замърсени опаковки и живак в специални съдове, предоставени от „БалБок Инженеринг“ АД. Отпадъците ще бъдат предадени за обезвреждане.  В агенцията се проведе и открит урок „ Време e за детокс – какво да правим с  опасните отпадъци“ пред участници в  Националния ученически екопарламент.

България заема едно от челните три места в ЕС по ефективност на рециклирането на оловни акумулаторни батерии, като през 2016 г. средната постигната степен на рециклиране на оловото, което се съдържа в оловно-киселите негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), е 65% за всички инсталации. В същото време е постигната степен на рециклиране от 98% на материалите, съдържащи се в оловно-киселите НУБА, общо за всички инсталации, при заложена цел по директива от 65% .

По отношение на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) България изпълнява успешно всички цели по събиране и рециклиране, а за някои категории традиционно надхвърля средните за ЕС резултати. За 2016 г. у нас са събрани 7,9 кг на човек ИУЕЕО от бита, при средно 7,8 кг за ЕС от общо 23 държави, които са докладвал данни.

 Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) е за популяризиране и повишаване на осведомеността за управлението на отпадъците. Първото издание на ЕСНО е през 2009 г. и започва с подкрепата на Програма LIFE+ на ЕС. Всички издания на ЕСНО и тазгодишното седмо поред се провеждат под патронажа на ЕК. МОСВ се включва в инициативата през 2012 г. в партньорство с Асоциацията на еколозите от общините в България. Тази година са регистрирани 14 347 инициативи на територията на страните от ЕС.

Сред опасните отпадъци са негодни за употреба батерии и акумулатори,отработени масла, лекарства с изтекъл срок на годност, живачни термометри, лакове и бояджийски материали, домакински препарати. Поради тази причина е още по-важно да намалим потреблението на продукти с опасно съдържание, както и да се уверим, че те са правилно управлявани.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.