Сепарираща инсталация превръща отпадъците в полезен продукт

В Созопол изграждат първия по рода си енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници

В Созопол се строи първия по рода си  “Енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и за сепариране на твърди битови отпадъци“

Сепариращата инсталация, която започва работа до няколко дни е първият етап от цялостното изграждане на завода за производство на електрическа енергия от възобновяеми изтoчници и сепариране на твърди битови отпадъци.

Мащабният екологичен проект  е на обща стойност 20 млн. евро и се реализира на четири етапа:

* I етап: Сепарационна инсталация - 1 млн. евро;

*II етап: Газификационна инсталация с генератори за производство на електроенергия - 17 млн. евро;

*III етап: Производствена линия за преработка и рециклиране на пластмаси - 1 млн. евро;

Към настоящия момент  е изграден и предстои да стартира дейност първият  етап  от проекта, а именно сепарационна инсталация за твърди битови отпадъци.

Сепариращата инсталция е с производителност 15-20 тона/ h. При работа на три работни смени в рамките на 20 h количеството сепариран отпадък възлизана 360 тона на ден.

Инсталацията е високо технологична с добра производителност, състояща се от специална приемна площадка, транспортиращи конвейери, вибрационен и магнитен сепаратор. Състои се от специални панелни кабини с много добри условия за работа, в които ще се сортира постъпилия отпадък.

Реализирането на четирите етапа на проекта гарантира както икономически ползи, така и дългосрочен екологичен ефект. Пристигащите отпадъци в Регионално депо за неопасни битови отпадъци в Созопол, което обслужва и общините Царево и Приморско, ще бъдат преработвани в сепариращия завод, което драстично ще намали количествата, които се депонират в депото. Това ще доведе до удължаване на живота на депото, което на практика го прави вечно.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.