Щетите от заразата на Витоша от корояда типограф се изчисляват на над 20 млн. лв.

Повече от 40 год. планината няма лесоустройствен план

Според становище на експерти на Лесотехническия университет щетите от пораженията от корояда типограф върху смърчовите гори на Витоша са за над 20 млн. лв. Въпреки това продължават опитите на Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието и на дирекцията на Природен парк „Витоша“ да неглижират и омаловажават ситуацията. Бездействието на горните институции продължава, като повече от 40 год. Витоша няма лесоустройствен план, алармираха от НГК "Природата за хората и регионите".

Последните засегнати дървета са емблематичните за планината три бора, които са на писта "Стената". Това е мястото, откъдето е даван старт на всички детски състезания на поколения скиори. И трите дървета, поразени от корояда типограф, вече са мъртви.

Националната гражданска коалиция настоява посочените по-горе държавни институции да се обърнат към преподавателите в Лесотехническия университет, Института по горите към БАН и Изпълнителна агенция по горите, за да се изработи план за действие, защото възможността от удвояване на щетите вече е напълно реална.