Стартират два екопроекта в Елин Пелин и Видин

Снимка:

Те са финансирани от Оперативна програма „Околна среда” и са на обща стойност над 61 милиона лева

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова подписа договори с Елин Пелин за изграждане на ВиК инфраструктура и с Видин за строителство на регионалната система за отпадъци.

Двата проекта са финансирани от Оперативна програма „Околна среда” и са на обща стойност над 61 милиона лева.

С 40.7 млн. лв. община Елин Пелин ще изгради пречиствателна станция за отпадъчните води от града и от Гара Елин Пелин, ще положи 9 км. нова канализация, ще реконструира 13 км водопровод и 4 км канализация и ще построи довеждащите колектори към бъдещата пречиствателна станция. Новите съоръжения трябва да са готови до средата на 2014 г., съобщиха от ОП „Околна среда”.

Проектът на регион Видин е на стойност 20.5 млн. лв. С тях ще се осигури екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на общините Видин, Брегово, Бойница, Кула, Грамада, Ново село, Димово, Ружинци, Белоградчик, Чупрене и Макреш.

До средата на 2013 г. ще бъде изградена първата клетка на депото и съоръжения за компостиране и за оползотворяване на строителни отпадъци. След тяхното реализиране съществуващото депо ще бъде закрито и рекултивирано.