Стикери и плакати за изчезващите сухоземни костенурки бяха разпространени в Източните Родопи

У нас все още има региони, където местното население използва сухоземните костенурки като деликатес

В 120 населени места в Източните Родопи бяха разпространени нови плакати и стикери, предупреждаващи местните жители за опасността сухоземните костенурки да изчезнат от нашата природа. Екип на природозащитно сдружение „Биосфера” се срещна с хората, живеещи в едно от последните обитания на вече редките влечуги в страната, за да събере спомени за многобройните някога костенурки, информитаха от БЗДП.

В продължение на една седмица екипът посетени и десет училища, където изнесе 12 презентации за двата вида сухоземни костенурки, срещащи се в страната ни – шипобедрената и шипоопашатата. Над 300 деца и техните учители бяха запознати с начина на живот, значението на сухоземните костенурки в природата, заплахите, които стоят пред тях, като изчезването на местата, където се хранят и размножават в резултат на човешката дейност.

Сухоземните костенурки са изправени и пред още една значителна заплаха – бракониерството. Събирането на костенурки с цел отглеждането има в паркове и частни дворове, като домашни любимци и още по-страшното - за храна. У нас все още има региони, където местното население използва сухоземните костенурки като деликатес или с погрешното разбиране, че помагат за лечението на някои болести.