Употребата на биогорива заплаха за екологията

Използването на обработваеми земи за производство на биогорива ще доведе до увеличаване на парниковите газове смятат ескперти

Преминаването от изкопаеми към биогорива може да доведе до още по-голямо засилване на парниковия ефект, поради изсичането на годите и емисиите на допълнителните парникови газове, считат авторите на изследване, публикувано в списание „Сайънс”. До този момент всичките климатически модели разглеждаха биогоривата като източник на енергия, който не води до увеличаването на концентрацията въглероден двуокис в атмосферата.

„Анализът, който направихме, и който е най-подробният до момента, показа, че прякото и косвеното въвличане на нови обработваеми земи в селското стопанство, свързано с агресивното внедряване на биогоривата, в качеството им на алтернатива на въглеводородите, може само да увеличи концентрацията на парниковите газове в атмосферата”, съобщи  Джери Мелило от Морската биологична лаборатория на САЩ.