Установен е източникът на неприятни миризми в Перник

РИОСВ – Перник извърши внезапна, извънредна проверка на „Топлофикация Перник“ АД

След множество сигнали на „зеления“ телефон в РИОСВ – Перник за неприятна миризма и обгазяване от дейността на ТЕЦ „Република“, подадени от граждани на Перник след 16. 09. 2018 г. и препратени сигнали от тел.112 до община Перник и до „зеления“ телефон на МОСВ, са предприети следните действия:

На 17. 09. 2018 г. РИОСВ – Перник извърши извънредна проверка в работно време на Топлофикация Перник АД.  Проверката не установи нерегламентирано изгаряне не горива, различни от разрешените в издаденото им КР № 53-Н1/2014. Установено е наличие на голямо количество натрупана фина прах по площадката, предпоставка за вторично прахово замърсяване, за което е дадено задължително за изпълнение предписание.

РИОСВ – Перник извърши внезапна, извънредна проверка на „Топлофикация Перник“ АД  в извънработно време в часовия интервал от 21,20 ч. на 19.09.2018 г.  до 00,15 ч. на 20.09.2018 г.  При проверката е установено, че източник на миризми е инсталация за сушене на твърди горива и площадка за съхранение на отпадъци. Констатирано е наличие на смес от въглищен материал, смесен с отпадъци от лентите за подаване на гориво към инсталацията. До инсталацията са установени  около 5 м3 от шредираните отпадъци.

В района на инсталацията органолептично е усетена силна, неприятна миризма от изгаряне на въглища и отпадъци.

На дружеството, стопанисващо инсталацията за сушене на твърди горива е дадено предписание незабавно да преустанови изгарянето. В 23,40 ч.  работата на инсталацията е преустановена.

Инсталацията за сушене на твърди горива не е въведена в експлоатация. За установеното нарушение е сезиран компетентния орган РО „НСК“ –  Перник.

На 20.09.2018 г. експерти от инспекцията участваха в проверка на междуведомствена комисия, сформирана от Областния управител  на Перник Ирена Соколова. Участваха и представители на областна администрация, община Перник, РЗИ, Инспекция по труда,  РО „НСК“. За констатираното всички институции ще представят до 26 септември становища до Областния управител.

За установените нарушения РИОСВ – Перник ще предприеме административно-наказателни мерки.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар