Възможни са краткотрайни повишения на речните нива от снеготопене

Снимка:

Това ще се случи в планинските части от водосборите на реките в басейна на Тунджа, Марица и Арда

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) днес ще бъде без валежи. В понеделник и вторник също няма да вали. 

През денонощието от 8.00 ч. на 2 декември до 8.00 ч.на 3 декември водните нива на реките в страната са останали без съществени изменения. При отделни измервателни пунктове в Дунавския и Източнобеломорския басейн са регистрирани незначителни повишения, в резултат на снеготопене. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води е водното количество на р. Марица при гр. Пловдив 

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са: 

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -14 см до +13 см; 

Черноморски басейн: Регистрирани са понижения с до -2 см; 

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -28 см до +19 см; 

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -16 см до +4 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН: 

Дунавски басейн: Днес са възможни незначителни повишения на водните нива в средните и долните течения на реките в басейна, в следствие на снеготопене. На 5 и 6 декември речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. 

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 4, 5 и 6 декември ще бъдат около средномногогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. 

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водни количества за 4, 5 и 6 декември ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 2 дни водните нива във водосбора ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. 

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 4, 5, 6 и 7 декември ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. 

Черноморски басейн: Днес речните нива в басейна е възможно да се повишат незначително, в резултат на снеготопене. На 5 и 6 декември речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. 

Източнобеломорски басейн:Днес, в следствие на снеготопене, са възможни незначителни повишения на водните нива в планинските части от водосборите на основните реки в басейна (Тунджа, Марица и Арда). На 5 и 6 декември речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица, Тунджа и Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за внимание 

Западнобеломорски басейн: Днес все още са възможни незначителни повишения на речните нива в басейна, в следствие на снеготопене. На 5 и 6 декември нивата на реките в басейна ще останат без съществени изменения. 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.