Водните обекти в Търговище са под постоянно наблюдение

Снимка:

Незабавна проверка на изправността на преливниците разпореди със своя заповед областният управител Митко Стайков

Незабавна проверка на изправността на преливниците, основните изпускатели, както и за наличността на аварийните планове за действие при екстремни ситуации, разпореди със своя заповед областният управител Митко Стайков. Заповедта е връчена на кметовете на общини, на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението" /ОУ „ПБЗН"/, на директорите на Басейновите дирекции в Плевен и Варна, както и на управителя на „Напоителни системи" ЕАД към клон „Долен Дунав", предаде Дарик радио.

Заповедта задължава кметовете на общини да актуализират аварийните планове на язовирите и водно-стопанските системи и общинските планове за защита в частта им за „Наводнение". Собствениците или ползвателите на водно-стопански обекти и хидротехнически съоръжения също трябва да съгласуват незабавно актуализацията на аварийните планове с ОУ „ПБЗН".

Кметовете на общини трябва да организират денонощно наблюдение за състоянието на язовирите, като актуална информация да се предава на всеки два часа в Областния съвет по сигурност, се казва в заповедта. Така кметовете са длъжни да попълнят аварийните складове с необходимия брой и обем материали, посочени в плановете за защита при бедствия.

Друго задължение на кметовете е да обезпечат охрана и недопускане на външни лица до ледени повърхности с цел предотвратяване на инциденти и злополуки. Заповедта задължава кметовете да разпоредят на собствениците на язовири да поддържат безопасен воден обем, както и да се извърши преглед на състоянието на канализационните и отводнителни системи и да се осигури проводимост на речните корита в област Търговище.

При възникване на аварийни ситуации кметовете и стопанисващите водно-стопанските обекти незабавно трябва да информират Областния съвет по сигурност и да приведат в действие аварийния план.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.