1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. Закон ще ограничава мотоциклети и АТВ-та в горите, извън регламентираните пътища и трасета

Закон ще ограничава мотоциклети и АТВ-та в горите, извън регламентираните пътища и трасета

Ще се преструктурира числеността на служителите в Изпълнителната агенция по горите

Народните представители приеха на първо четене промените в Закона за горите. Георги Костов, заместник-министър на земеделието и горите, се обърна към народните представители и обеща, че забележките, направени по време на дискусията, ще бъдат отразени в законопроекта.

В мотивите на законопроекта се предлага преструктуриране числеността на служителите в Изпълнителната агенция по горите, която ще намалее - от 179 на 109 служители. В регионалните дирекции по горите (РДГ) - вместо 1880 ще бъдат 1578 служители, в други структури и специализирани териториални звена - от 319 на 309 ще намалеят служителите. Очакваната икономия на средства е в размер приблизително на 3,744 млн. лв.

За управление на горските територии - държавна собственост, със законопроекта се създават държавни предприятия. Броят им е шест и е съобразен с районите в страната. За първи път в законопроекта се регламентират правила за управление на горските територии – общинска собственост. Въведено е задължение за създаване на общински структури, когато площта на горите е по-голяма от 1500 хектара, ако няма сключен договор за управление с държавното горско или ловно стопанство.

Предвижда се държавните горски предприятия да не внасят в държавния бюджет такси за ползването на държавния горски фонд и съответно да не получават средства от бюджета.


Фонд „Инвестиции в горите”, който се формира в държавните горски предприятия като процент от продажната цена на дървесината, е предвидено да се използва изключително за строителство на нови горски пътища, с което ще се реализира необходимата държавна подкрепа за поддържане на публичните (обществените) функции на горите и тяхното опазване. Ограничена е възможността за продажба на горски територии – частна държавна собственост. Продажбата се допуска само за прекратяване на съсобственост върху горски територии между държавата и трети лица, както и когато с влязъл в сила общ устройствен план, е предвидена промяна на предназначението на горската територия.


Във връзка с опазването на горската територия се въвежда ограничаването на движението по горски пътища на пътни превозни средства, които не извършват горскостопански, ловностопански и селскостопански дейности, както и движението на мотоциклети, АТВ и друга високопроходима техника извън специално обозначени за тази цел пътища и трасета. В мотивите на законопроекта, се посочва, че строителство в горските територии се допуска само за обекти, свързани непосредствено с управлението и стопанисването на горите и дивеча и за които не е необходимо промяна на предназначението на горските територии.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.