Зам.-министър Ивелина Василева ще открие Интерактивна сесия на НИМХ при БАН за адаптация към климатичните промени

Снимка:

Събитието ще се проведе на 23 март 2012 г.

Заместник-министър Ивелина Василева ще бъде официален гост на двудневното изложение „Хидро-метео салон 2012: работим за по-сигурно бъдеще” – събитие, с което Институтът по метеорология и хидрология при БАН отбелязва Световния ден на водата 22 март и Световния ден на метеорологията 23 март.

Заместник-министър Василева ще поздрави участниците с професионалния им празник и ще открие работата на Интерактивната сесия «Наука и практика в диалог за посрещане на предизвикателствата при адаптиране към климатичните промени» в рамките на изложението. През 2012 г. Световният ден на метеорологията се отбелязва под мотото „Времето, климатът и водите: движеща сила за бъдещето”

Събитието е на 23 март 2012 г., петък, от 10,00 часа, в Големия салон на НИМХ – БАН. Ще бъдат представени резултати от научни разработки на института, които се използват или могат да бъдат използвани в процеса на адаптация към климатичните промени, както и системи за ранно предупреждение при опасни явления от хидрометеорологичен произход, сред които:

  • Оперативна система за предупреждение при наводнения - за водосбора на реките Марица и Тунджа;
  • Система за наблюдение и управление на язовири за своевременно освобождаване на обеми вода при опасност от висока вълна и за управление и съхраняване на резерв за обезпечаване на гарантирано водоподаване;
  • Автоматизирана  прогностична система за предупреждения при опасни явления в басейна на Черно море;
  • Регионална система за ранно предупреждение при замърсяване на въздуха от промишлени източници;
  • Система за ранно предупреждение за възможен трансграничен пренос на радиоактивно замърсяване в случай на ядрена авария.