Зам.-министър Красимир Живков и финландският му колега Матти Анттоннен обсъдиха използването на отпадъците за енергия

Основната цел, заложена в Националния план за управление на отпадъците, е намаляване на количествата за депониране

Възможностите за използването на отпадъците за производство на енергия бяха обсъдени на среща  между заместник – министъра на околната среда и водите Красимир Живков и заместник министъра по външноикономическа политика на Финландия  Матти Анттоннен.

Анттоннен е на посещение в България заедно с бизнес делегация от водещи финландски компании в областта на енергетиката, информационните технологии, рециклирането и оползотворяването на отпадъците.

Красимир Живков запозна гостите с последните промени в Закона за управление на отпадъците, които целят намаляване на административната тежест, ограничаване на сивата икономика и подобряване на конкуренцията.  Зам.-министърът посочи, че основната цел, заложена в Националния план за управление на отпадъците, е намаляване на количествата за депониране, затова средствата по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ са насочени към изграждане на системи за третиране. Това са компостиращи и анаеробни инсталации, в това число инсталации за превръщане на отпадъците в енергия, центрове за повторна употреба и други.

Бенефициент по тези проекти са общините, но те могат да работят в публично-частно партньорство с бизнеса, подчерта Живков. В България в първия програмен период беше изградена основната инфраструктура в  регионални системи за управление на отпадъците.  В сегашния програмен период средствата са насочени към съоръжения, стоящи по- високо в йерархията за управление на отпадъците.

Зам.-министър Живков подчерта, че България има стабилни резултати в управлението на отпадъците. След 2010 г. се наблюдава намаление в генерираните количества в резултат на реализираните политики в сектора. През 2014 г. у нас се падат средно по 442 кг на човек  при средно 475 кг за ЕС. Процентът на рециклираните отпадъци е 25% при средно 26% за ЕС, а на строителните – над 50%.

Финландските фирми проявиха интерес към възможностите за използване на битовите отпадъци като източник на енергия. Зам.-министър Живков поясни, че в България е планирана една инсталация за оползотворяване на отпадъците с производство на енергия за Столична община.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.