Започва пръскането срещу комари във Врачанско

Общо ще бъдат обработени 19 500 декара площи

Започва пръскането срещу комари във Врачанско. Акцията обхваща териториите на три крайдунавски общини - Козлодуй, Оряхово и Мизия и ще протече в два последователни дни - 18 и 19 юли. Дезинсекцията ще се извърши с 2 самолета.

И двата дни ще се пръска от 6 до 10 часа сутрин и от 19 до 21 часа вечер. На 18 юли от 6 до 8 часа сутринта самолетите ще обработват местностите около град Оряхово и селата Остров, Горен и Долен Вадин и Галово. Сутринта ще се облита крайбрежната ивица на река Дунав, а вечерта ще се пръска над терени около селата Селановци, Лесковец и Галово и остров Есперанто. 

През втория ден - 19 юли, ще се обработват площите около Мизия и Козлодуй. От 6 до 8 часа полетите ще са над град Козлодуй и островите в Дунав, от 8 до 10 часа самолетът ще е и над крайбрежната ивица на Дунав и река Огоста, а от 19 до 21 часа ще се пръска в местностите около град Мизия и селата Гложене и Хърлец. 

Общо ще бъдат обработени 19 500 декара площи. Това са места извън селата и градовете. Терените обхващат мочурища, блата, брега на река Дунав, островите и поречието на Огоста и ниски заливаеми терени. За пръскането ще се изразходят близо 40 тона вода и разтворен в нея почти 100 литра препарат Биотек. 

Избраните дни са съобразени с метеорологичната обстановка в района.