Заповед за пожароопасния сезон издаде кметът на Стралджа

Председателите на земеделските кооперации трябва да актуализират списъците на групите за гасене на пожари

До края на месец май кметовете и кметските наместници от община Стралджа, както и председателите на земеделските кооперации трябва да актуализират списъците на групите за гасене на пожари в населени места, полски имоти и горите. Ще последва занятие със сформираните групи за гасене на пожарите, уточнява заповед на кмета Митко Андонов, предаде Дарик радио.

Пожароопасният сезон в горските територии на община Стралджа обхваща времето от 1 май до 30 октомври. През това време се забранява  паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние не по-малко от 100 м от границите на горските територии. Заповедта е достояние на кметовете и кметските наместници, полицията, службата за противопожарна безопасност, ВиК, електроснабдяване, председателите на кооперациите и Ловно-рибарския съюз. Това са хората, които имат за задача да проверят състоянието на всички противопожарни хидранти, водоеми и противопожарни депа, като се предприемат и мерки за възстановяване на възникнали неизправности.  В заповедта се посочва, че изхвърлянето на горими отпадъци трябва да става само на определените за това места – контейнери за смет и сметища.

Със започване на жътвата  да се извърши качествено разжънване, изнасяне на сламата и разораване на противопожарните ивици, които трябва да бъдат широки най-малко 6 м.

Стриктно да се спазва  законоворегламентираната забрана за изгаряне на стърнищата и други растителни остатъци в земеделските земи, се посочва още в заповедта на кмета Андонов. Физическите лица преминаващи или пребиваващи в горски територии да спазват правилата за пожарна безопасност.

Ръководителите на сдруженията на ловците, риболовците и туристите да инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност. Органите на противопожарната безопасност и защита на населението и териториалните  структури на изпълнителната агенция по горите ще спират дейности или експлоатация на машини и съоръжения в горските територии, които не отговарят на изискванията  на пожарната безопасност или създават опасност за възникване на пожари.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.