Завръщане на ловния сокол в България

16 млади ловни сокола са освободени през 2017г.

Общо 16 млади ловни сокола бяха освободени тази година в покрайнините на Стара Загора. 13 от тях са излюпени във волиерите на Спасителния център, а 3 са дарени на проекта Verein Eulen- und Greifvogelschutz Österreich.

Често хората свързват Спасителния център за диви животни с реанимация, амбулатория, волиери, хранене на бебета.. Това, обаче съвсем не обхваща цялата работата на служителите.

Така, например, освен дейността по отглеждане и размножаване на ловни соколи в Центъра, имат и много работа на терен. Тя започва с първите дни на младите ловни соколи на свобода и приключва докато и последното пиле не напусне територията на адаптационните волиери. До тогава теренният екип на проект „Завръщане на ловния сокол в България" обикаля района в търсене на млади соколи и се грижи, за това те да имат разнообразна и прясна храна.