1. Начало
  2. Новини
  3. ОСП - научи повече
  4. Ето как да участвате в екосхемата за екстензивно поддържане на постоянно затревени площи

Ето как да участвате в екосхемата за екстензивно поддържане на постоянно затревени площи

Какви са изискванията?

 

Екосхемата за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи надгражда в качествен аспект състоянието на постоянно затревените площи и въвежда екстензивен режим на управление на пасищната екосистема.

Целта е интервенцията да подобри състоянието на защитени видове, включително птици, като повиши качеството на местообитанията, включително средата за размножаване и хранителната им база, по-специално да предотврати намаляването на популациите на птици в земеделските земи и да има принос към опазването на опрашителите. Не на последно място, екосхемата ще предотврати загубата на пасищната екосистема, чрез намаляване на процесите на утъпкване и ерозия, рудерализация и развитие на нетипични видове, което значително подобрява способността на пасищните системи да поглъщат въглерод и да смекчават климатичните промени.

Екологичните практики в интервенцията са следните:

1. Екстензивна паша за поддържане и подобряване на състоянието на постоянно затревените площи с пасищни животни.

2. Площта на постоянно затревените площи трябва да отговаря на изискванията за допустимост за директни плащания.

3. Постоянно затревената площ се поддържа посредством екстензивно пашуване от 0.3 до 1 ЖЕ/ха.

4. На постоянно затревените площи се осъществява пашуване на животни от минимум 60 дни през съответната година.

Индикативната годишна ставка за всяка от годините в периода 2023-2027 г. е 64.23 евро/ха. Планира се бюджетът по интервенцията да бъде 17 622 720,87 евро годишно, което осигурява общо финансиране от 88 113 604,35 евро за периода 2023-2027 г.

Екосхемата за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи е създадена в отговор на 2 потребности в рамките на Стратегическия план на България: потребност за увеличаване на органичния въглерод в почвата и потребност за поддържане на подходящ баланс на земеделските площи според вида на земеползване.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.