1. Начало
  2. Новини
  3. ОСП - научи повече
  4. Инвестиционна подкрепа за късите вериги на доставки от 2023 г.

Инвестиционна подкрепа за късите вериги на доставки от 2023 г.

Целта е да се подобри позицията на земеделските стопани във веригата на стойността

 

Скъсяването на веригата на доставки на селскостопански продукти ще бъде приоритет и в новата ОСП. Популяризирането на късите вериги на доставки и местите пазари ще създаде добавена стойност на селскостопанските продукти, на местното развитие и местната идентичност.

Все още остава малък броят на фермите, регистрирани по Наредба № 26, отчетено е слабо развитие на директните продажби на мляко чрез млекомати, както и слабо развитие на директните продажби от фермите в секторите „Мляко и млечни продукти“ и „Месо“.

Налага се потребността от облекчаване на изискванията, регламентиращи късите вериги на доставка, което е предпоставка за изсветляването им и свободното им функциониране. Необходимо е обвързване на подпомагането с резултати, като производство и реализирани обороти.

Необходимо е да се осигури подкрепа за създаване и изграждане на публична пазарна инфраструктура за обслужване пазарната реализация в сектор „Плодове и зеленчуци” и „Биологично производство“, за да се разшири достъпът на малките стопанства до пазара и да се увеличи делът на първичното производство от този сектор в добавената стойност.

За решаването на тези задачи в Националния стратегически план на България е предвидена интервенция, подобна на подмярка 16.4 от сегашния програмен период.

Планираната интервенция за 2023-2027 ще има за цел създаването, организацията и укрепването на местните пазари и къси вериги за доставки чрез хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците в тях. Насърчават се нови форми на сътрудничество, включително на съществуващи обединения, за стартиране на нова дейност, която допринася за постигането на една или повече от специфичните цели, адресирани в Стратегическия план.

Приоритет ще бъде осигурен за кооперативни структури, в това число обединения на малки земеделски стопанства, групи и организации на производители и областно, регионално и национално представителни браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти в секторите растениевъдство и животновъдство, които предлагат на местния пазар или чрез къси вериги на доставки - продукти, които попадат в обхвата на сектори „Мляко и млечни продукти“, „Месо и месни продукти“, „Плодове и зеленчуци“, „Мед и пчелни продукти“ и „Биологично производство“.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.