1. Начало
  2. Новини
  3. ОСП - научи повече
  4. Искате ли да участвате по екосхемата за поддържане на трайни насаждения?

Искате ли да участвате по екосхемата за поддържане на трайни насаждения?

Две са екологичните практики, за които ще се получава финансова подкрепа от 2023 г.

 

Екосхемата за екологично поддържане на трайните насаждения е насочена към предотвратяване на деградацията на почвите, възстановяване на почвите, подобряване на почвеното плодородие и опазване на качеството на водите.

Екологичните практики в интервенцията са следните:

1. Засяване и отглеждане на азотфиксиращи култури с подходяща и неконкурираща биология самостоятелно или в смес с житни или тревни видове в междуредията и по вътрешната граница на парцела с трайни насаждения, с цел на намаляване на влаганите изкуствени торове и/или

2. Поддържане на ивици, заети с естествена растителност по краищата на парцелите с трайни насаждения, върху които не се прилагат продукти за растителна защита (ПРЗ).

Екосхемата е приложима за трайни насаждения. Индикативната годишна ставка за всяка от годините в периода 2023-2027 г. за екологична практика 1 е 114,53 евро/ха и за екологична практика 2 – 61,20 евро/ха. Планира се бюджетът по интервенцията да бъде 7 483 800 евро годишно, което осигурява общо финансиране от 37 419 000 евро за периода 2023-2027 г. Екосхемата за екологично поддържане на трайните насаждения е създадена в отговор на 3 потребности в рамките на Стратегическия план на България: Увеличаване на органичния въглерод в почвата; Подобряване на качеството на почвите чрез ограничаване на процесите на водна и ветрова ерозия и Продължаване на поддържането на нисък азотен и фосфорен отпечатък в почвите.

Интервенцията ще има принос към индикатор R.19PR Подобряване и опазване на почвите: дял на използваната земеделска площ (ИЗП), обхваната от подпомагани задължения, благоприятни за управлението на почвите, с цел подобряване на качеството на почвата и на флората и фауната (като например намаляване на обработките, почвена покривка с култури, сеитбооборот, включително бобови култури).

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.