1. Начало
  2. Новини
  3. ОСП - научи повече
  4. Одобрена е позицията на Република България за предстоящия Съвет на Европейския съюз по земеделие и рибарство

Одобрена е позицията на Република България за предстоящия Съвет на Европейския съюз по земеделие и рибарство

Европейската комисия и делегациите на държавите членки ще обменят мнения относно състоянието на селскостопанските пазари, по-специално в резултат на конфликта в Украйна

 

Кабинетът одобри позицията на Република България за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 18 юли 2022 г., гр. Брюксел, Кралство Белгия.
В рамките на заседанието се очаква Чешкото председателство да представи своята секторна работна програма в областта на селското стопанство и рибарството.
След това Комисията ще представи своето предложение за Регламент относно устойчивата употреба на продукти за растителна защита, по което министрите ще проведат обмен на мнения въз основа на въпрос, формулиран от Председателството. Страната ни счита, че предложението за Регламент е доста амбициозно, а в настоящата ситуация в световен мащаб, гарантирането на продоволствената сигурност трябва да бъде водещ приоритет. Подкрепяме целта за намаляване на 50% на употребата и риска от химически пестициди до 2030 г. и на употребата на по - опасни пестициди да се прилага само на ниво Европейски съюз (ЕС). За страната ни е важно да бъдат отчетени различните изходни позиции и специфичните особености в отделните държави членки.
 
Европейската комисия и делегациите на държавите членки ще обменят мнения относно състоянието на селскостопанските пазари, по-специално в резултат на конфликта в Украйна, въз основа на предварително формулирани от Председателството въпроси. Република България очаква добра реколта от есенници за 2022/2023 г., като количествата ще са достатъчни за вътрешно потребление и за износ. На европейско ниво изгледите са за добра реколта от зърнени култури.
 
Въз основа на натрупания опит от прилагането на мерки за извънредна подкрепа считаме, че те следва да се предприемат бързо, да са максимално опростени, лесни за прилагане и с широки параметри, така че да предоставят възможност на държавите членки да отговорят на националните и регионални специфики.
 
В рамките на заседанието на Съвета Комисията също така ще представи на министрите и информация относно процеса на одобряване на Стратегическите планове по Общата селскостопанска политика, след което министрите ще проведат обмен на мнения, на база на предварително формулирани въпроси.
 
Понастоящем се провежда структурен диалог за обсъждане на отделните елементи на Стратегическия план, тяхното изясняване и предприемане на действия за отстраняване на бележките на Комисията по проекта на Стратегически план на България. Стремежът ни е да финализираме този процес във възможно най-кратък срок. Успоредно с процеса на одобрение на Стратегическия план, в момента работим по законодателни текстове, които ще бъдат обсъдени с представители на българския бранш. Предприети са и мерки за изграждане на необходимите информационни системи за прилагане на Стратегическия план.
 
По време на заседанието в областта на рибарството се очаква Съветът да одобри Заключения относно новите стратегически насоки на ЕС за аквакултури.
В точки „Други въпроси“ се очаква делегациите на Белгия, Дания, Германия, Нидерландия и Швеция да представят на министрите общ документ относно предложение за преразглеждане на законодателството в ЕС във връзка с повишаване на степента на защитата на животните по време на транспортиране, а Председателството ще информира Съвета за актуалното състояние на преговорите по предложението за Регламент относно предоставянето на определени стоки и продукти, свързани с обезлесяване и влошаване на състоянието на горите.
 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.