1. Начало
  2. Новини
  3. ОСП - научи повече
  4. Пъстър фестивал стана част от бъдещата Колективна марка Smart Rural Brand на МИГ Лясковец-Стражица

Пъстър фестивал стана част от бъдещата Колективна марка Smart Rural Brand на МИГ Лясковец-Стражица

Събитието ознаменува приключването на проекта „Умни територии - всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!“

 

Пъстър фестивал в Лясковец събра на едно място местни производители и доставчици на продукти от територията на общините Лясковец и Стражица. На специални щандове и ателиета бяха представени местни продукти – зеленчуци, традиционни за региона гозби, сладкарски изделия, ръчно изработени сувенири, изложби от консервирани продукти и други. Идеята е да се популяризира автентичното нематериално културно наследство – традиции, кулинария, обичаи, фолклор, занаяти и характерни за района производства.

Фестивалното събитие е част от бъдещата Колективна марка Smart Rural Brand на МИГ Лясковец-Стражица.

Фестивалът отбеляза приключването на проекта „Умни територии - всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!“, който се изпълнява от МИГ Лясковец-Стражица, в партньорство с МИГ Средец и МИГ Тутракан-Сливо поле. Проектът е финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 г.

Чрез проекта се обединяват усилията и мотивацията на три Местни инициативни групи от различни географски територии за прилагане на иновативни решения при създаване и промотиране на уникални местни продукти. Водещ фактор е желанието на местните групи за създаване на обща териториална марка и нейното промотиране чрез използване на иновативни инструменти.

Трите района имат общ поминък, свързан с производство на вино и селскостопански продукти, но същевременно разполагат с разнообразни дадености, отличаващи ги с характерни за местните територии и общности продукти и забележителности. Не на последно място, местните културни институции имат капацитет да участват в представяне на уникално културно наследство чрез иновации, което спомага едновременно за съхраняване и популяризиране.

Дейностите по проекта ще спомогнат за постигането на целите на стратегиите на МИГ за ВОМР, както и на ПРСР 2014-2020 г. чрез предвидените съвместни обучения, споделяне на опит и въвеждане на иновативни дейности на местно ниво.

Умните територии са популярен подход в Европа. Резултатите са свързани с разработен съвместен продукт и онлайн услуга въз основа на изследвания, регистриране на марка, реализиране на маркетингова кампания и изграден капацитет по време на изпълнение на проекта.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.