1. Начало
  2. Новини
  3. ОСП - научи повече
  4. Приключи третият прием на проекти за настоящия програмен период по подмярка 4.2

Приключи третият прием на проекти за настоящия програмен период по подмярка 4.2

523 бенефициери заявиха инвестиции по подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020

 

Приключи третият прием на проекти за настоящия програмен период по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020). Подадени са 523 проекта със заявена стойност на субсидията от близо 654 млн. лв. (653 656 994 лв.). Инвестиционните предложения на бенефициерите бяха подадени по процедура BG06RDNP001-4.015, която премина чрез електронната система ИСУН 2020.

Припомняме, че срокът за подаване на проектните предложения по подмярка 4.2 беше удължен от 25 февруари до 31 март 2022 г., а бюджетът беше увеличен с над 39 млн. лв. – до 426 млн. лв. (426 280 028 лв.). Допълнителните средства, разпределени по подмярката, ще осигурят възможност за модернизация на повече предприятия от преработвателния сектор, който е изправен пред редица предизвикателства следствие на пандемията от КОВИД 19.

Изпълнението на заложените инвестиции по подмярка 4.2 ще допринесе за подобряване на вертикалното и хоризонталното сътрудничество между земеделските производители, преработватели и търговци. Реализираните проекти от своя страна ще спомогнат за повишаване на конкурентоспособността на земеделските производители и предприятията от хранително – вкусовата промишленост, както и за по-доброто им интегриране в агрохранителната верига. Подмярката има за цел да стимулира развитието на секторите „Плодове и зеленчуци“, „Животновъдство“ и „Етерично-маслени култури“, при които се очаква засилване на връзката между производител и преработвател в посока устойчиво развитие и подобряване на пазарните позиции.

Съгласно условията за кандидатстване по процедурата не е предвидено извършване на предварителна оценка. Предстои назначаването на оценителна комисия, която ще определи административно съответствие и допустимост на подадените проекти.

В най-кратки срокове от ДФ „Земеделие“ ще извършат посещение на място на проектните предложения, които включват инвестиции за строително-монтажни работи.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.