Хърватското председателство посочи ключовите приоритети в земеделието от 1 януари 2020 г.

Първото заседание на Съвета, под ръководството на земеделския министър Мария Вучкович, е определено за 27 януари

 

Напредъкът на дискусиите по пакета за реформа на ОСП ще бъде „най-важната“ тема за Хърватско председателство на Съвета на Европейския съюз, което започва от 1 януари. Бързото приемане на регламента относно преходните правила, с цел да се избегнат възможни прекъсвания, ще проправи пътя за безпрепятственото продължаване на прилагането на мерките по двата стълба. Особено внимание ще бъде отделено на „нуждите на уязвимите, селски общности и по-нататъшната модернизация на земеделието и селските райони, с цел да се повиши конкурентоспособността на европейските земеделски стопани и предприятия“, се казва в изявление на официални представители, които посочват концепцията за „Умните села“ като ключова приоритетна област.

„Това може да повлияе положително върху качеството на живот на жителите и да привлече младите фермери“, се добавя в изявлението. Подобно на предишните председателства, Хърватия ще продължи да наблюдава ситуацията на селскостопанските пазари и да информира делегациите за развитието на международната търговия. По въпросите на безопасността на храните, ветеринарните, санитарните и фитосанитарните въпроси, Хърватия ще се „застъпва за еднакво ниво на фитосанитарна защита в рамките на ЕС и равни условия за европейските производители и търговци.“

По време на Международната година на здравето на растенията на ООН Хърватското председателство ще работи за гарантиране на „общи правила на ниво ЕС“, свързани с производството, инспекцията, вземането на проби, вноса, движението и сертифицирането на растителния материал и ще насърчава „нотифицирането, откриването и ликвидирането на вредителите“. В областта на безопасността на храните, здравето и хуманното отношение към животните председателството ще продължи да ръководи дискусиите относно мерките за предотвратяване, контрол и ликвидиране на болестите по животните на европейско ниво.

Европейската зелена сделка и стратегията „От фермата до трапезата“ ще бъдат централни теми през шестмесечния период (до 30 юни), като Председателството ще продължи и дебата за приемането на новата Европейска стратегия за горите за периода след 2020 г. Първото заседание на Съвета, под ръководството на земеделския министър Мария Вучкович, е определено за 27 януари и ще бъде последвано от заседания на 17-18 февруари, 23-24 март, 27-28 април (в Люксембург), 25-26 май и 29-30 юни (в Люксембург). Неформалното заседание на Съвета по земеделие ще се проведе в Сплит в началото на юни (7-9), където министър Вучкович ще ръководи дебата за селските райони и семейните ферми. Земеделският министър на Хърватия е на 45 години, политик от Демократичния съюз, като преди това е работила в областта на търговските и финансови операции на пристанище Плоче и е назначена през лятото на този пост.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.