1. Начало
  2. Новини
  3. ОСП от полза за всички нас
  4. Министрите на селското стопанство потвърждават споразумението за реформа на ОСП

Министрите на селското стопанство потвърждават споразумението за реформа на ОСП

 

Министрите на земеделието от ЕС приеха временното споразумение, което беше постигнато с Европейския парламент миналия петък относно ключовите елементи на реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП),което доведе до по-голяма степен на предложението, за да стане част от правото на ЕС.

Споразумението проправя пътя за по-справедлива, по-екологична и по-основана на резултатите ОСП, която цели да осигури устойчиво бъдеще за европейските земеделски стопани. Новата ОСП подкрепя мерките за опазване на околната среда и включва разпоредби за осигуряване на по-целенасочена подкрепа за по-малките земеделски стопанства и за подпомагане на младите земеделски стопани да навлязат в професията.

 

Мария до Сеу Антунеш, министър на земеделието на Португалия

Мария до Сеу Антунеш, министър на земеделието на Португалия

"Днес ние постигнахме съгласие за най-амбициозната ОСП до момента. Това е добра сделка за земеделските стопани и за Европа, която ще укрепи европейската система за хранително-вкусовата промишленост, което ще я направи по-устойчива и по-справедлива за всички. Споразумението предвижда осъвременена ОСП, която подкрепя прехода към по-екологосъобразно и по-благоприятно за климата селско стопанство, повишава спазването на социалните и трудовите права и гарантира, че земеделските стопани остават конкурентоспособни, без да изоставят никого."

 Мария до Céu Antunes, министър на земеделието на Португалия

Какво следва?

Сега на междуинституционално равнище ще се работи по оставащите технически подробности за предложената реформа, след което тя ще бъде официално одобрена както от Европейския парламент, така и от Съвета. Новата ОСП ще обхване периода 2023—2027 г.; преходни разпоредби, договорени през 2020 г., ще продължат да се прилагат до този момент (вж. по-долу).

До 31 декември 2021 г. държавите членки ще трябва да представят за одобрение от Комисията свои проекти на национални стратегически планове.

Ново социално измерение

ОСП след 2020 г. поставя по-голям акцент върху социалното измерение на селското стопанство. Съгласно новото споразумение земеделските стопани и другите бенефициери, получаващи директни плащания, ще бъдат обект на административна санкция, ако не предоставят адекватни условия на заетост, както е посочено в съответното законодателство на ЕС. Това е първият път, когато законодателството на ЕС в областта на селското стопанство включва социално измерение и бележи историческа стъпка напред в начина, по който ОСП взема предвид условията за земеделските работници.

Екологична амбициозна ОСП

Новата ОСП определя редица мерки, насочени към насърчаване на земеделските стопани да възприемат "по-екологосъобразни" селскостопански практики. Те включват:

- подобрени стандарти за обвързаност с условия, които земеделските стопани трябва да спазват, за да получат подпомагане по ОСП, включително опазването на богатите на въглерод почви чрез защита на влажните зони и торфищата, както и минималните дялове на обработваемата земя, които да бъдат посветени на особеностите на ландшафта с цел опазване на биологичното разнообразие

- екологични схеми за подпомагане и/или стимулиране на земеделските стопани да спазват земеделските практики, които са от полза за климата и околната среда

- увеличен дял на финансирането за развитие на селските райони, който да бъде изразходван за

- проследяване на разходите за климата и биологичното разнообразие,в съответствие с целите на Европейския зелен търговски механизъм

Подкрепа за по-малки стопанства

Пакетът за реформа на ОСП включва също мерки за преразпределение на средства в полза на малките и средните стопанства. Съгласно споразумението от държавите членки ще се изисква да пренасочат 10 % от директните плащания в полза на такива стопанства (по принцип чрез преразпределителните плащания, освен ако не могат да докажат, че могат да постигнат същия ефект чрез други съпоставими инструменти).

Акцент върху ефективността

Реформата включва също така преминаване от фокус върху спазване на изискванията към ОСП, основана на изпълнението, която ще даде на държавите-членки свободата да прилагат адаптирани интервенции въз основа на стратегическо планиране и конкретни общи цели в съответствие с техните нужди.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.