1. Начало
  2. Новини
  3. От фермата до трапезата
  4. Новата ОСП - с фокус върху резултатите и изпълнението

Новата ОСП - с фокус върху резултатите и изпълнението

ЕК определи ясни и общи правила за мониторинг и оценка на изпълнението на стратегическите планове на ОСП

 

Комисията прие регламент за предоставяне на обща рамка за мониторинг и оценка на постиженията на Общата селскостопанска политика (ОСП). Това решение също така определя ясни правила относно подробната информация, която държавите членки ще трябва да събират, за да могат да разработят подходящите IT инструменти и системи за събиране преди старта на новата ОСП на 1 януари 2023 г.

Настоящият регламент за прилагане бележи важна стъпка в съответствие с цялостното преориентация на ОСП - от фокус върху съответствието, до фокус върху резултатите и изпълнението. Необходима е обща рамка и цялостен набор от данни, за да се извърши мониторингът и оценката на ОСП и тя да допринася за повишаване на ефективността и ефикасността на ОСП, както и да отговаря на социалните и екологични потребности.

Определената в регламента нова рамка за оценка се основава на съществуващия опит и осигурява общо разбиране на ключови концепции и елементи за мониторинг и оценка на изпълнението на стратегическите планове на ОСП. При оценката на стратегическите си планове за ОСП, от държавите членки се очаква да оценят своите фактори на успех. Факторите за успех, изброени в приложението към регламента, са насочени към оценка на постигането на целите на ОСП, например намаляването на емисиите на парникови газове в селското стопанство, стабилността или увеличаването на селскостопанския доход, подобряването на баланса на хранителните вещества в земеделските земи или растежа на бизнеса в селските райони.

cap-septemvri

Ползите от стратегическите планове на ОСП трябва да бъдат постигнати при разумни разходи и фактор за опростяване както за бенефициерите, така и за администрацията. Поради това в новия регламент се обръща внимание и на ефективността, със специален акцент върху административните разходи и използването на цифрови инструменти и сателитни спътници.

В рамките на годишния доклад за качеството на изпълнението държавите членки ще предоставят на Комисията обобщени данни и преглед на степента на изпълнение на стратегическия план на ОСП на национално равнище и по-конкретно държавите членки ще докладват на Комисията следната по-задълбочена информация:

  • данни за интервенциите по бенефициери за всяко от извършените плащания по ОСП;
  • данни за бенефициерите, както и местоположението на тяхната ферма, и земеделските практики, които те прилагат при новата условност;
  • данни за секторните интервенции, с административна информация за организацията на производителите, ако е приложимо, както и подробна информация за интервенциите, извършвани в специфични сектори като плодове и зеленчуци, вино или пчеларство;
  • данни за проекти по линия на Европейското партньорство за иновации,  подкрепяни от ОСП;
  • данни за Местни инициативни групи и дейностите, финансирани по ЛИДЕР.

Благодарение на тези подробни данни Комисията, както и независимите анализатори и изследователи, ще могат да оценят приноса на ОСП за постигането на нейните десет конкретни цели. Тези данни ще бъдат използвани и за подготовка за следващата ОСП, както и за изпълнение на няколко препоръки на Европейската сметна палата.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.