1. Начало
  2. Новини
  3. От фермата до трапезата
  4. Обвързано с производството подпомагане за плодови насаждения до встъпването им в плододаване

Обвързано с производството подпомагане за плодови насаждения до встъпването им в плододаване

Ставката е 434.60 евро на хектар

 

Право на подпомагане по интервенцията имат земеделските стопани, които стопанисват и заявяват за подпомагане минимум 0,5 ха с площи, заети със следните видове култури: малини, ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини, сливи и десертно грозде. Ставката е 434.60 евро на хектар.

Заявените площи подлежат на подпомагане, когато:

1. са заети с малини, ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини, сливи (Prunus domestica) и десертно грозде, които не са встъпили в плододаване и са с минимална площ на парцела 0,1 ха; площи, заявени за подпомагане по интервенцията, на които се установи различна култура от малини, ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини, сливи (Prunus domestica) и десертно грозде или изброените култури са плододаващи, се считат за наддекларирани;

2. отговарят на изискванията за допустимост по Основното подпомагане на доходите за устойчивост;

3. при отглеждането на насажденията са спазени съответните минимални агротехнически мероприятия, които се установяват при проверка на място (чрез инспекция на земеделското стопанство и/или методи за дистанционно наблюдение);

4. насажденията не са встъпили в период на плододаване към последната дата за подаване на заявления за подпомагане съгласно Наредбата за базисните цени на трайните насаждения.

Ако насажденията са създадени след 14 март 2023 г. (датата на влизане в сила на Наредба № 3 от 10 март 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции) за заявените площи трябва да се представят през първата година на кандидатстване документи за закупен сертифициран и/или стандартен посадъчен материал съобразно следните норми:

 

Култура

Минимален брой растения на хектар при използване на посадъчен материал

Малини

5 600

Ябълки

470

Круши

470

Кайсии и зарзали

310

Череши

230

Вишни

560

Праскови и нектарини

360

Сливи (Prunus domestica)

350

Десертно грозде

2 300

Ягоди

40 000

 

Разсадниците на овощни насаждения нямат право на подпомагане по интервенцията.

Изисква се представяне на документи за закупен посадъчен материал. Документите са както следва:

- за сертифицирания овощен посадъчен материал - сертификат по чл. 42, ал. 7 от Закона за посевния и посадъчния материал, етикет по чл. 13, ал. 5 или придружителен документ по чл. 13а от Наредба № 3 от 2010 г. за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на Европейския съюз;

- за стандартния овощен посадъчен материал – етикет по чл. 10, ал. 4, документ на производителя или търговеца по чл. 13, ал. 1, т. 1 или етикет за дребни производители и търговци по чл. 14 от Наредба № 3 от 2010 г. за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на Европейския съюз;

- за сертифицирания лозов посадъчен материал - сертификат по чл. 49, ал. 7 от Закона за посевния и посадъчния материал или официален етикет по чл. 18 от Наредба № 95 от 2006 г. за търговия на лозов посадъчен материал;

- за стандартния лозов посадъчен материал – официален етикет по чл. 18, ал. 3, т. 3 от Наредба № 95 от 2006 г. за търговия на лозов посадъчен материал.

Документите се представят не по-късно от последния ден за подаване на заявление за подпомагане електронно с квалифициран електронен подпис и/или лично или чрез представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно, в съответните областни дирекции на Държавен фонд „Земеделие“, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.