1. Начало
  2. Новини
  3. От фермата до трапезата
  4. Отбелязваме Световния ден на почвата

Отбелязваме Световния ден на почвата

Като член на Европейския съюз действията на България за опазване на почвите са свързани с изпълнението на общоевропейските стратегии и приоритети

 

5 декември е определен от Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН) и се отбелязва официално като Световен ден на почвата за пръв път през 2014 г.

Инициативите за Световния ден на почвата тази година (World Soil Day 2022 г. ) се провеждат под мотото „Почвите: откъдето започва храната“ и имат за цел да се повиши осведомеността за това, колко важно е да се поддържат здрави екосистемите и благосъстоянието на хората чрез справяне с предизвикателствата в управлението на почвите.

OSP-dekemvri

В България държавната политика за опазване на почвените ресурси на национално, регионално и местно ниво се осъществява чрез изпълнението на Национална програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите 2020 – 2030 г., която е програмен документ с ясно дефинирани цели и мерки за практическо приложение. Основна цел на програмата е да се обезпечи опазването на почвите от ерозия, вкисляване, засоляване, уплътняване, намаляване на почвеното органично вещество, замърсяване, запечатване, свлачища и да се осигури устойчиво ползване, запазване за бъдещите поколения и при необходимост възстановяване на земите и функциите на почвите.

Като член на Европейския съюз (ЕС) действията на България за опазване на почвите са свързани с изпълнението на общоевропейските стратегии и приоритети. България подкрепи приетата Стратегия на ЕС за почвите до 2030 г. за усвояване на ползите от здравите почви за хората, храните, природата и климата. Основни дейности в Стратегията на ЕС за почвите до 2030 г. са свързани с: изготвяне на методика и показатели за оценка на степента на опустиняване и влошаване качеството на земите в ЕС; участие в програмата на ООН за определяне на цели за неутралност по отношение на деградацията на земите (Land degradation neutrality (LDN)); информация за състоянието и влошаването на качеството на земите и опустиняването в ЕС.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.