1. Начало
  2. Новини
  3. От фермата до трапезата
  4. По обвързаната подкрепа ще се подпомагат и насаждения, които още не са встъпили в плододаване

По обвързаната подкрепа ще се подпомагат и насаждения, които още не са встъпили в плододаване

Какви са вариантите за подкрепа на производителите на картофи?

 

Основните принципи за подпомагане по схемите за обвързана подкрепа в сектор „Растениевъдство“ през новия програмен период се запазват, заяви Аделина Стоянова, директор на дирекция „Директни плащания“, МЗм, и представи подробности:

„Запазва се изискването за минимум 0.5 хектара площи, които да бъдат заявени по интервенциите за обвързана подкрепа. Допустима е комбинацията между култури за достигане на минималния праг от 0.5 хектара. Всички кандидати трябва да отговарят на дефиницията за активен земеделски стопанин, да са доказали пазарна реализация с документи. Количествата плодове и зеленчуци, които изисквахме до момента, не са променени, като за биологичното производство и производството в преход реализацията на добивите е с 50 процента е по-ниска, отколкото в конвенционалното производство.“

Новият момент в обвързаната подкрепа в сектор „Растениевъдство“ е представянето на документи за сертифициран и/или стандартен посевен и посадъчен материал съобразно културите, които се заявяват по съответните интервенции. В приложението към наредбата за директните плащания са описани разходните норми за посевен и за посадъчен материал – за всички видове култури, които са в рамките на обвързаното с производството подпомагане.

„Десертното грозде ще бъде подпомагано в рамките на обвързаната подкрепа за сортовете, които са включени в сортовата листа като десертни лозя, а виненото грозде не е част от обвързаната подкрепа за плодове и зеленчуци. В рамките на сектор „Плодове“ имаме обособена самостоятелна интервенция за новосъздадени градини или такива, които все още не са встъпили в плододаване. По тази интервенция ще се подпомагат градини, ако те са създадени преди 2023 година. Тези площи да бъдат очертани и заявени по тази интервенция, като е необходимо да представите документ от вашия агроном, че тази градина все още не е встъпила в плододаване.

Стопаните, които ще заявяват за подпомагане градини, които ще бъдат създадени през 2023 година, трябва да представят документ за закупен посадъчен материал – стандартен или сертифициран.“

Всички останали интервенции се запазват, с изключение на подкрепата за производителите на картофи. Обвързана подкрепа ще могат да получат само производителите на картофи за нишесте, като за целта трябва да имат регистрация по чл. 22 от Закона за защита на растенията и към заявлението си за подпомагане на ниво кандидатстване да представят предварителен договор с преработвателно предприятие за изкупуване на произведените от тях картофи за производство на нишесте.

„Комуникацията ни с Националната асоциация на картофопроизводителите сочи, че част от големите картофопроизводители имат вече сключени такива предварителни договори, а някои от тях са работили в предишните години с предприятия в Румъния, така че имаме увереност, че една част от картофопроизводителите ще могат да се възползват от тази интервенция“, посочи Аделина Стоянова.

Списък с интервенциите за обвързана подкрепа на производителите на плодове и зеленчуци:

• Обвързано с производството подпомагане на доходите – плодове

В рамките на тази интервенция се предвижда подпомагане на доходите на стопанства, осъществяващи дейността си в производство на плодове от следните видове култури: ягоди, малини, ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини, сливи и десертно грозде.

• Обвързано с производството подпомагане на доходите – плодови насаждения до встъпването им в плододаване – същите култури като в първата интервенция.

• Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжани).

• Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (пипер).

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.