БАБХ публикува актуален списък на производителите, регистрирани по Наредба 26 за директните продажби

Информацията е достъпна на интернет-сайта на агенцията

Българска агенция по безопасност на храните публикува списък на производителите на първични продукти, регистрирани  в съответствие с чл.1, т.1 от Наредба 26 от 14 октомври 2010 год. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.

Информацията е достъпна на интернет-сайта на агенцията www.babh.government.bg, в секция „Актуално“, Дирекция "Контрол на храните".
Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар