1. Начало
  2. Новини
  3. Пазари
  4. BASF продължава с добрите резултати и през третото тримесечие

BASF продължава с добрите резултати и през третото тримесечие

Потвърждава се перспективата за цялата 2012 г.: Ръст на планираните продажби и печалба

След стабилно първо полугодие, BASF продължава с добрите резултати от цялостната си работа и през третото тримесечие. Продажбите нараснаха с 8% до 19 млрд. евро, предимно поради по-високите обеми продажби. При по-малко от 2.1 млрд. евро, печалбата преди лихви и данъци (EBIT) отбеляза ръст с 5% спрямо третото тримесечие на 2011 г. По-големият принос на сегментите „Нефт и газ” и „Решения за селското стопанство” компенсираха по-ниските приходи от химическия бизнес (в това число сегментите „Химикали”, „Пластмаси”, „Функционални продукти” и „Функционални решения”).

• Трето тримесечие на 2012 г.:

- Ръст в продажбите с 8% и в печалбата преди лихви и данъци с 5% спрямо третото тримесечие на 2011 г.;

- Продължава успешното бизнес развитие в сегментите „Решения за селското стопанство” и „Нефт и газ”;

- Спад в приходите от химическото производство спрямо третото тримесечие на предходната година;

• Потвърждава се перспективата за цялата 2012 г.: Ръст на планираните продажби и печалба.

При представянето на резултатите, д-р Курт Бок, председател на Съвета на изпълнителните директори на BASF SE, заяви: “През изминалото тримесечие състоянието на световната икономика отново не се подобри и несигурността на международните капиталови пазари продължава. Ръстът ни в Китай през третото тримесечие на 2012 г. отново забави темпо в сравнение със същото тримесечие на предходната година. Наблюдаваме стабилизиране в Китай на средно равнище, но не и подем.”

BASF потвърждава перспективата за цялата 2012 г.

Компанията коригира някои от очакванията си за световната икономика (предишните прогнози са отбелязани в скоби):

• Ръст на брутния вътрешен продукт: 2.2% (2.3%);

• Ръст на индустриалното производство: 2.8% (3.4%);

• Ръст на химическото производство: 2.9% (3.5%);

• Среден курс от 1.30 долара за евро (1.30 долара за евро);

• Средна цена на петрола от 110 долара за барел през 2012 г. (110 долара за барел).

За четвъртото тримесечие на 2012 г. BASF не очаква възход на световната икономика или на търсенето в бизнеса с химикали. “Въпреки това ние все още се стремим да надминем рекордните нива в продажбите и печалбата преди лихви и данъци от 2011 г.,” твърди г-н Бок. В подкрепа на тази прогноза стои възобновяването на производството на суров петрол в Либия и успешният бизнес на компанията с продукти за растителна защита. Приходите от химическия бизнес през 2012 г. няма да съответстват на същото ниво от предходната година.

“В тези трудни условия, ние се концентрираме върху нашите силни страни и разширяване на бизнеса, но също така държим под око разходите и продължаваме да оптимизираме нашите бизнес процеси,” каза г-н Бок. Например в началото на тази седмица, компанията Wintershall от BASF Group подписа споразумение със Statoil ASA за значително разширяване на своето производство на нефт и газ на норвежкия шелф. В допълнение, чрез планираното придобиване на базираната в САЩ компания Becker Underwood, Inc., BASF цели да стане един от водещите световни доставчици на технологии за биологично третиране на семена и за производството на биологични продукти за растителна защита. Стратегическата програма за усъвършенстване на BASF под името STEP, която беше обявена през ноември 2011 г., отбелязва значителен напредък. STEP включва над 100 проекта, от които се очаква успешно да понижат фиксираните разходи и да повишат маржа на печалбата. След приключване на програмата през 2015 г., очакванията на компанията са за принос в годишната печалба от около 1 млрд. евро.

Развитие на бизнеса по сегменти за третото тримесечие

В сегмент „Химикали” се отбелязва значителен ръст в продажбите спрямо миналогодишното трето тримесечие. Това се дължи по-специално на продажбите към компаниите от Styrolution Group, както и на положителните ефекти от промяна на валутните курсове и на по-високите обеми продажби. Приходите значително намаляха в резултат на понижаването на маржа и спиране на работа на няколко завода от Дивизията за петролни химикали.

Продажбите в сегмент „Пластмаси” нараснаха, най-вече в резултат на положителните ефекти от промяна на валутните курсове. Дивизията за полиуретани регистрира ръст в обемите продажби и продажните цени. Въпреки по-високите приходи от продажбата на полиуретани, пониженият марж за полиамидни прекурсори доведе до значителен спад в печалбата в сегмента спрямо същия период от предходната година.

Сегментът „Функционални продукти” регистрира лек ръст в продажбите в сравнение с третото тримесечие на 2011 г. Това се дължеше предимно на положителните ефекти от промяна на валутните курсове. По-ниските обеми продажби и продажни цени обаче отслабиха ръста в продажбите. Приходите отбелязаха спад в резултат на по-високите разходи поради неоползотворен производствен капацитет, както и поради увеличените разходи за научноизследователска и развойна дейност.

Въпреки положителните ефекти от промяна на валутните курсове, сегмент „Функционални решения” регистрира спад в продажбите. Причина за това е преди всичко по-ниските приходи от търговията с благородни метали в резултат на намалените обеми продажби и продажни цени. Приходите не съответстваха на нивото от предходното трето тримесечие, главно в резултат на по-високите цени на суровините.

Продажбите значително се увеличиха в сегмент „Решения за селското стопанство”. Началото на сезона в Южна Америка и на есенното производство в северното полукълбо се оказаха много успешни. В допълнение към повишените обеми продажби, положителните ефекти на обменния курс също допринесоха за развитие на продажбите. Приходите бяха съществено над нивото от предходното трето тримесечие благодарение на по-високите обеми продажби.

Сегментът „Нефт и газ” отбеляза значителен ръст в продажбите. Обемите продажби бяха по-високи и в двата бизнес сектора. По-голямото търсене на спот пазарите доведе до по-високите обеми продажби в търговията с природен газ. След спирането на нефтодобива в Либия от февруари до октомври миналата година, възможно стана производството на суров петрол там през третото тримесечие на 2012 г. Ето защо, приходите значително нахвърлиха нивото от предходното трето тримесечие, като чистата печалба също осезателно нарасна.

Сегментът „Други” регистрира по-ниски продажби, основно заради прехвърлянето на  дейностите по производство на стирен на смесеното дружество Styrolution, считано от 1 октомври 2011 г. Печалбата в сегмента „Други” значително спадна. В допълнение към липсващия принос в печалбата на бизнеса със стирен, ръстът в провизиите за дългосрочната инициативна програма, произтичащ от по-високия ценови дял, повлия негативно върху приходите. За сметка на това, възстановяването на разходите за провизии на програмата за дългосрочна инициатива през предходното трето тримесечие доведе до ръст в печалбата.

Развитие на бизнеса по региони

Продажбите в Европа нараснаха с 12% спрямо третото тримесечие на 2011 г. В резултат на продължителния нефтодобив в Либия, обемите продажби в сегмента „Нефт и газ” отбелязаха значителен ръст. Продажбите в сегмент „Химикали” също значително се подобриха, което се обяснява в голяма степен с ефектите от портфолиото. Печалбата преди лихви и данъци съществено се повиши благодарение на по-високия принос на сегментите „Нефт и газ” и „Решения за селското стопанство”. При 1.4 млрд. евро, това е ръст от 214 млн. евро спрямо същия период от предходната година.

Северна Америка отбеляза спад в продажбите с 9% в щатски долари и ръст с 3% в евро. В подкрепа на това развитие бяха положителните ефекти от промяна на валутните курсове и по-високите обеми продажби, породени от търсенето в сегмента „Пластмаси”. По-ниските продажни цени обаче отслабиха ръста в продажбите. При 229 млн. евро, приходите бяха със 72 млн.евро по-ниски в сравнение с третото тримесечие на 2011 г., особено поради непланирани прекъсвания в работата на заводите от Дивизията за петролни химикали.

Продажбите в Aзиатско-тихоокеанския регион намаляха с 6% в местна валута, но се повишиха с 5% в евро. Положителните ефекти от промяна на валутните курсове успяха да компенсират по-ниските продажни цени. Обемите продажби в региона се подобриха главно благодарение на значителния ръст в обемите в сегмента „Химикали”. Регистриран беше спад в приходите с 23 млн. евро до 236 млн. евро, въпреки значително повишения принос на Дивизията за полиуретани. Това се дължеше преди всичко на по-голямото обезценяване и амортизация на капитала и на ръст в разходите за научноизследователска и развойна дейност.

Продажбите в Южна Америка, Африка и Средния изток се увеличиха с 1% в местна валута и с 3% в евро. Благодарение на високите обеми продажби и положителните ефекти от промяна на валутните курсове, сегментът „Решения за селското стопанство” направи съществен принос в ръста на продажбите. За сметка на това, продажбите в Дивизията за катализатори и в сегмента „Нефт и газ” спаднаха. При 157 млн. евро, приходите бяха с 13 млн. евро под нивото на миналогодишното трето тримесечие, главно в резултат на по-ниския принос в печалбата на сегмента „Нефт и газ”.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.