Борсова информация: Какви са цените на агрокултурите в България?

Според данните на Министерството на земеделието

Свит е износът на пшеницата и слънчогледа, докато при царевицата, ечемика и рапицата се засилва на годишна база. Износът се осъществява основно през порта на пристанището във Варна. Изменението на експорта при пшеницата е в посока на намаление с 12%, а на слънчогледа със 66 на сто. Общо изнесените количества пшеница са 1 милион 44 хиляди тона и 31-а хиляди тона слънчоглед. При другите култури има ръст. Най-значителен е при ечемика. При него има скок от 79%, а изнесеното количество е над 42-а хиляди тона. Със 7 на сто е повишен експортът на рапицата, а количеството е малко под 129 хиляди, а при царевицата увеличението е с 5 на сто до 311 хиляди тона. Статистиката на агроведомството не отчита износ от пристанището в Бургас.

Средните изкупни цени запазват стойности. Според данните средно хлебната пшеница се търгува за 315 лева за тон. На годишна база има спад от 6%. Фуражната пшеница също следва низходящото развитие. Нивото й е 300 лева, което за година има намаление от 5 на сто. Средната изкупна цена на ечемика пада най-много с 20%. Нивото в момента е 283 при 355 през миналата година. При царевицата обаче има незабележителен ръст от 1 %, като се търгува за 268 лева. Средното ниво на изкупуване на слънчогледа също е нагоре, като стойността му е 601 или с 12 на сто повече на годишна база. Цените са посочени без ДДС.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар