С близо 3% поевтиняха яйцата за консумация през март

Най-скъпо са се продавали яйцата в Швеция

Средно месечната цена на яйца за консумация, предоставена от центровете за опаковане в България през март отбелязва слаб спад от 2,7% спрямо м. февруари и е 111,64 евро/100 кг или 0,132 лв./бр. В сравнение с предходния месец, средната за ЕС-28 цена нараства незначително - с 1,1%, до 121,85 евро/100 кг (0,144 лв./бр.), поради което формираната разлика между нея и тази на българския пазар се увеличава от 4,7% през м. февруари до 8,4% през м. март 2016 г. Това показва анализ на дирекция "Животновъдство" в МЗХ. 

Цените в отделните държави-членки варират в широки граници, между 205 и 88 евро/100 кг. Традиционно, Швеция е с най-висока цена на яйца за консумация и през м. март тя е 205,13 евро/100 кг – с 68,3% по-висока от средната за ЕС, с 84% по-висока от тази на българския пазар и с 2,3% над нивото от предходния месец на собствения пазар. 

Високи цени са регистрирани и в Кипър (175,30 евро/100 кг), Австрия (171,74 евро/100 кг), Дания (171,65 евро/100 кг), Хърватска (164,90 евро/100 кг), Италия (161,17 евро/100 кг). 

На фона на високите стойности в изброените държави, цената на яйца за консумация през м. март в Испания е с 28% под нивото на средномесечната за целия ЕС – 87,88 евро/100 кг, следвана от Румъния (90,66 евро/100 кг), Белгия (99,90 евро/100 кг) и Португалия (100,36 евро/100 кг).

В сравнение със същия месец на предходната година, цената на яйцата на българския пазар е с 6,6% по-ниска (119,54 евро/100 кг през м. март`2015), а средноевропейската намалява със 7,9% (132,36 евро/100 кг).