От 1 февруари ще се приемат заявления по програмата за пчеларство

За първи път по Националната програма по пчеларство през 2010г. се финансира покупката на пчелни-майки

От 1 февруари отново ще бъде отворен приемът по Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2008 – 2010 г. Заявления за финансиране могат да се подават по пет от мерките на програмата – “Пчелари проверители”, “Борба срещу вароатозата”, “Физикохимични анализи”, “Закупуване на пчелни майки” и „Разработване на стандартизационни документи за критериите, качествените показатели и аналитичните методи за контрол на качеството и оценка на автентичността и безопасността на пчелните продукти”. Срокът за подаване на документи е до 31 март, но приемът може да бъде затворен и по-рано при изчерпване на наличните финансови средства по програмата. Свободният бюжет за 2010г., за който пчеларите могат да кандидатстват за финансиране е в размер на около 180 000 лв.

По време на първия етап на приема по програмата, който беше обявен през ноември 2009 г., са подадени общо 607 броя заявления с одобрена финансова помощ на стойност около 2 110 000 лв. Най- големям интерес  пчеларите имат към покупката на нови кошери и нови пчелни семейства.

През февруари предстои работна среща между Министерството на земеделието и храните, Държавен фонд “Земеделие” и браншовите организации на която ще се обсъдят конктретните параметри на Националната програма по пчеларство за новия тригодишен период   2011г. – 2013г.

За първи път по Националната програма по пчеларство през 2010г. се финансира покупката на пчелни-майки, за което са подадени заявления за безвъзмездно финансиране на стойност 82 600 лв. Общият бюджет на програмата за 2010 г. е 2 290 000 лв. Размерът на безвъзмездната финансова помощ по всички мерки е 80%, само за покупка на пчелни-майки тя е 50%. Помощта се изплаща след извършване на инвестицията. Средствата се осигуряват от Европейския фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ). За да получат финансиране, пчеларите трябва да са регистрирани като земеделски производители, както и да разполагат с регистрация на пчелините от Националната ветеринарно - медицинска служба (НВМС).