Представиха странджанският манов мед на кулинарно изложение в Торино

Производството на мед в странджанското стопанство в с. Кости се подпомага от проекта „Горите на орела”, финансиран по програма LIFE+ на ЕС

От 22 до 26 септември в италианския град Торино се проведе кулинарното изложение „Terra Madre Salone del Gusto”. На него Държавното горско стопанство – с. Кости, представи мановия мед - собствено производство.

Мановият мед на ДГС – Кости, е специален с това, че с неговото производство се подпомага опазването на местообитанията на малкия креслив орел – широколистните  дъбови гори между два от най-старите резервати в България – „Силкосия” и „Узунбоджак”, които са и един от най-обширните широколистни горски масиви в Европа. Това става освен чрез съхраняването на горите и с поддържането на открити площи в горските територии, важни за прехраната на птицата.

Ограничаването на горскостопанските дейности на тази територия, което би довело до загуби за стопанството, се компенсира с продажбата на манов мед. В момента ДГС – Кости, стопанисва 130 кошера, разположени в открити горски пространства, използвайки уникалните характеристики на странджанските гори. По този начин се насърчава алтернативното ползване на горите посредством производството на недървесни горски продукти.

Производството на мед в странджанското стопанство се подпомага от проекта „Горите на орела”, финансиран по програма LIFE+ на ЕС, по който партньори са Българското дружество за защита на птиците и Изпълнителната агенция по горите. Проектът  ще даде възможност на ДГС – Кости, да разшири дейността си и да превърне традиционното събиране на мед в сертифицирано органично производство.

Изложението „Terra Madre Salone del Gusto” в Торино е сред най-значимите международни събития, посветени на храната и гастрономията, в което участват изложители от цял свят. Богатството и разнообразието на световната кухня е представено от множество събития, сред които училища по готвене, образователни дейности за деца и семейства, енотека, кинопрожекции, форумите на хранителните общности Terra Madre, конференции по въпроси, свързани с производството на храни, запазването на биоразнообразието и много други. Темата на тазгодишното издание беше „Любов към земята”.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар