Приветствие на министър Найденов, по случай празника на пчеларя

МЗХ винаги е определяло пчеларството като значим и традиционен земеделски сектор

Поздравявам ви с Деня на Свети Харалампий и вашия професионален празник. Днешният ден откроява труда ви, който е направил българския пчелен мед известен с изискания си вкус и лечебните си свойства.

Министерство на земеделието и храните винаги е определяло пчеларството като значим и традиционен земеделски сектор. Независимо от различните периоди на структурни и икономически промени, производството на мед е просъществувало и се е развивало благодарение на многогодишните  традиции, натрупания опит и усилията на българските пчелари да произвеждат качествен продукт.

Успешното развитие на сектора ще зависи много от прилагането на  нов партньорски подход между всички участници по веригата от производството до успешната реализация на готовата стока.

Благодарение на вашия неуморен труд, на родната ни трапеза неизменно присъстват незаменимите за човешкото здраве пчелни продукти. Едновременно с това, аз знам, че полагате огромни усилия, за  да се придържате и към съвременните стандарти на пчеларската професия.

Пожелавам на вас и вашите семейства много здраве, лични и професионални успехи, с надежда за една успешна и плодородна пчеларска година!

        
МИНИСТЪР
                    Д-Р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ