Трифон Зарезан в пловдивското с. Брестник

Традицията повелява ритуалът по зарязването да започне с водосвет

С ритуално зарязване на лозята в пловдивското село Брестник отбелязаха празника Трифон Зарезан. Събитието организира Аграрният университет в Пловдив. Сред официалните гости бяха представители на академичната общност, компании за агротехника и растителна защита.

Тероарът на избата, където се намират лозята на Аграрния университет не е избран случайно. След обстоен анализ на землищата през далечната 1960 г. около Пловдив става ясно, че  почвите, климатът както и близостта до Родопа планина и Тракийската низина правят района изключително благоприятен за лозарство.  В лозовите насаждения се отглеждат и съхраняват над 400 сорта грозде. Като всяка традиция и тази по зарязването на лозята е стара.

Трифон Зарезан е и празник на факултета по лозаро-градинарство. При официалното откриване на събитието ректорът на висшето учебно заведение проф.  Христина Янчева подчерта, че то се превръща в модерен образователен, научен и изследователски център. За трети пореден път в рейтинговата класация университетът заема три водещи позиции в направленията растениевъдство, животновъдство и растителна защита. През изминалата година учебното заведение е получило много успешна акредитация на направление общо инженерство. Постигнатата оценка е над 9. Факултетът по лозаро-градинарство има успешна студентка, коята е получила еднократната награда под формата на такса за магистърска степен на Националната асоциация на зърнопроизводителите.

Традицията повелява ритуалът по зарязването да започне с водосвет. Църковният обред за освещаване на водата се свързва с новото начало.

Наред с обредното зарязване на лозята се избира техен "цар". Тази година това е д-р Боян Сталев, преподавател в Аграрния университет.

Трифон Зарезан е немислим без атмосферата, създадена от танца и хорото. А неговото послание е ясно - човешкия дух и празника на развиващата се природа са свързани в едно цяло.Автор: Цветелина Влайкова