1.5% от едрите фермери стопанисват 82% от българската земя

Снимка:

Страната не може да изхрани населението си, изгубила е важни пазари, отчита Националната агростратегия

Подтискащи изводи внушава готовата вече Национална стратегия за устойчиво развитие на земеделието в България. Представи я пред медиите днес ректорът на Тракийския университет в Стара Загора проф. Иван Станков, който е съавтор. Документът е предоставен за отпечатване и ще излезе в 2 части: българската аграрна политика и националните стратегии по отделните подсектори на сектор „Земеделие”.

Ще издадем стратегията в малък тираж, защото остава отворена и подлежи на корекции, за да я направим работеща, увери проф. Станков. За първи път у нас от началото на прехода досега се разработва политика в аграрното производство, в която се определят най-значимите приоритети, по които трябва да се работи не само през следващия програмен период 2014-2020 г., а и още 50-60 години.

Изводът от всички цифри в стратегията: незадоволени потребности на хората както в количествено отношение, така и от качествени и пълноценни хранителни продукти. „Което е много тъжно – страна като нашата, която би могла да нахрани още няколко, не задоволява потребностите на своето население! Загубени традиционни и важни пазари и отрицателно търговско салдо, трудно контролируема сива икономика, нарушена структура на производството, ниска добавена стойност и загуба на работни места. И в резултат на всичко това – мизерно съществуване на голяма част от българските граждани”, обобщи проф. Станков.

Ученът, който бе земеделски министър в служебния кабинет на Марин Райков, отбеляза, че когато се говори за проблемите на българското аграрно производство, трябва да се анализира защо сме стигнали до почти пълно крушение.

„Ако сравним с началото на преходния период – това, което сме имали и вече сме изгубили, ще видим, че пропуските са огромни! Резултатите от този преход са: силно раздробено аграрно производство, все още значителен дял безстопанствени площи, унищожени трайни насаждения, почти ликвидирано зеленчукопроизводство, ликвидирана напоителна система, почти ликвидирано животновъдство, неосъществена идея за създаване на дребно и средно фермерско производство и съответно малки и средни преработвателни предприятия”, изброи проф. Иван Станков. Като силно смущаващо той изтъкна огромното окрупняване в производството на зърнени и маслодайни култури. Тъжната констатация е, че 1.5% от едрите фермери стопанисват 82% от нашата земя, посочи конкретен факт професорът.

За да онагледи изводите си, ректорът изброи няколко цифри. Производството на домати е намалено от 846 хил. тона през 1990 г. на 103 хил. тона – почти 9 пъти. България е била на 5-о място по производство на зеленчуци в Европа, а сега е на последно място. Друг пример в овощарството, с ябълките – през 1984 г. сме произвели 525 хил. тона, през 1990 г. - 410 хил. тона, а днес сме на 23-25 хил. тона! „Потреблението в страната е 100-105 хил. тона – или на нас не ни достигат 80 хил. тона, и то при положение, че не сме осигурили норматива за пълноценно хранене, което означава, че имаме силно занижено производство, а трайни насаждения се създават много трудно”, припомни проф. Иван Станков.

Същите съкрушителни данни важат и за лозарството - през 1984 г. сме произвели 1 млн. и 7 хил. тона грозде, сега сме на 200-230 хил. тона, а това е приоритет за България! „Търсят се нашите вина, имаме пазари, а производството е занижено около 4.5 пъти. Тютюнът, който дава поминък на над 200 хил. българи, е намален от 113 хил. на 23 до 25 хил. тона, а е със съществен принос за икономиката на България”, пише още в агростратегията.

Най-голяма е трагедията в животновъдството. През периода на прехода броят на говедата е намален около 3 пъти – от 1 млн. и 575 хил. на 526 хил. за 2012 г., около 3 пъти. Редукцията на овцете е около 6 пъти - те са били 8 млн. и 130 хил., а сега са 1 млн. и 362 хил. И най-сериозно е в свиневъдството – намалението е около 8 пъти, от 4 млн. и 331 хил. на 531 хил. в момента.

Целия материал четете в рубрика Актуално на портала...

автор: Нина ЙОВКОВА

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.