4 316 380 лева ще са приходите от дървесина на РУГ - Русе за 2006 година

 

4 316 380 лева ще са приходите от дървесина на РУГ - Русе за 2006 година, съобщи на пресконференция тази сутрин зам. директорът на Регионалното управление на горите - Русе Драган Драганов. Ръстът в сравнение с миналата година ще бъде значителен - 3 551 725 лева. Причината е, че фирмите, които участват в търговете повишават до 20 % първоначално обявената цена, а същото може да се каже и за 4-те големи завода в България, които купуват суровина - "Кроношпан" /Бургас/, "Свилоза" /Свищов/, "Фазерлес" /Силистра/, предприятието в Троян.

Средната цена на иглолистна дървесина на сечище е 52 лева за 1 м3, технологичната дървесина /за греди/ е около 32 лева. Широколистната дървесина, която се използва за производство на шперплат, струва около 63 лева за 1 м3 на склад. Близо 3 пъти е разликата между цената на акациевата дървесина на сечище и при продажба - от 10 до над 30 лв. за 1 м3. Цената на дървата за огрев също бележи лек ръст - 19.44 лв. за 1 м3 меки широколистни и около 38 лева за твърди широколистни.

С 10 000 м3 намалява разчета за дърва, които ще се секат тази година, за да могат да се продадат залежалите количества. Дървесината в наличност, която не е продадена в РУГ – Русе е 23 309 м3.

Проблемите за РУГ в тази област са в няколко направления. Високото ниво на река Дунав не позволява да се добият близо 40 000 м3 дървесина от островите - предимно топола и върба. Заливането продължава вече 3-ти месец. Това поставя под въпрос оцеляването на тополовите насаждения ,които започват да съхнат след 3 - месечен престой във вода. Критичният период за върба е половин година. Предстои въвод във владение на горски масиви на редица общини. В края на 2006 година общински ще бъде близо 40 % от горския фонд на територията, за която отговаря РУГ - Русе - 3 области. В посочените гори не се извършва санитарна или друг вид сеч, която да ги прочисти от болни дървета.

Около 12 000 са собствениците на гори в Русенска област, които са физически лица. Частни гори са общо 5 553 ха. Голяма част от хората са възрастни и предпочитат да предоставят грижите по сеч и продажба на дървен материал на фирми. Горите се занемаряват, защото собствениците не разполагат с пари да извършват прочистващи мероприятия или сеч. На свой ред РУГ налага ограничения при сечта на частни гори по силата на наредба, защото не за всички дървесни видове се допуска т. нар. "гола сеч".

 

AGRO.BG