Асоциация на зърнопроизводители обяви готовност за протестни действия

Ще бъде ли уважен гласът народен

„Асоциацията на българските зърнопроизводители 2006“ от Генерал Тошево излиза с декларация, в която обявява готовност за ефективни протестни действия до отмяна на инвестиционните намерения за добив на газ в Добруджа. Решението е взето след срещата на браншовиците в Министерството на енергетиката, на която присъстваха трима министри.
Ще бъде ли уважен гласът народен? Това е основният въпрос, който си задават жителите на община Генерал Тошево след проведения на 17 декември референдум. Тогава близо 97 % от тях не приеха в региона да се извършва добив на газ или други подземни богатства. Какво ще се случи сега - отговорите потърсиха в столицата членове на Асоциацията на българските зърнопроизводители.

Протестната декларация е приета на заседание на Управителния и Контролния съвет на Асоциацията през тази седмица. В нея се изразява готовност за блокиране на границата и за изкарване на земеделски машини.

Декларацията на добруджанските зърнопроизводители е изпратена и до всички регионални структури на Националната асоциация на зърнопроизводителите в страната.

Автор: Галина Недкова