Асоциацията на земеделските производители в България прави „Отворени дни - Виж как го правим ние“

Събитието ще се състои във ферма в с. Осен, община Главиница

Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ) организира първото събитие „Отворени дни - Виж как го правим ние“, което включва посещение на семейната ферма на Марин Димов в с. Осен, община Главиница, област Силистра. На 27 септември 2018 г. (четвъртък), от 10:00 до 14:00 часа, стопанството ще бъде отворено за всички – деца, студенти, младежи, възрастни, журналисти, които искат да научат повече и да се запознаят отблизо със земеделския бизнес.

Събитието се организира по проект на АЗПБ „CAP – Hot Spot“, изпълняван с финансовата подкрепа на Главна дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ към Европейската Комисия. Проектът има за цел да повиши информираността на широката общественост за ролята и приоритетите на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС.
Събитията „Отворени дни - Виж как го правим ние“ са прекрасна възможност да се запознаете с динамичното ежедневие и работата на земеделските стопани, да получите информация за прилаганите технологии, да научите повече за това откъде идва храната, какво вдъхновява и мотивира нашите производители и какъв е техният принос в опазването на околната среда, създаването на заетост и предоставянето на редица други блага. Ще можете да видите добра практики от българското селско стопанство.