Благоприятните топлинни условия през месец април доведоха до ускоряване на вегетацията при земеделските култури

Показателите на пределната почвена влагоемност за страната са под 50%

По информация на Българската агенция по безопасност на храните към 04.05.2012 г. благоприятните топлинни условия през месец април доведоха до ускоряване на вегетацията при земеделските култури. Среднодневните температури се доближиха, а в отделни региони на страната и надхвърлиха нормата за периода. От началото на месеца са регистрирани и първите пролетни слани, в районите на Благоевград, Бургас, Пловдив, Пазарджик, Перник.

Падналите валежи в края на втората десетдневка на април в някои райони подобриха влагозапасеността на почвата и обезпечиха дружното и редовно поникване на пролетните култури. Показателите на пределната почвена влагоемност (ППВ) за страната са под 50%, което се оформя като основен проблем за вегетацията на житните култури и за сеитбата на слънчогледа.

При пшеницата се наблюдава фенофаза на развитие „вретенене”, а при ечемика –„вретенене” до „начало на изкласяване”.

Вредна житна дървеница - През месец април започна пролетната миграция на житните дървеници към есенниците. Плътността на неприятеля в страната е под установените прагове на  икономическа вредност (ПИВ).

Обикновена житна пиявица - Плътността е под прага на икономическа вредност. Яйцеснасяне е установено в областите Велико Търново, Видин, Плевен, Стара Загора, Търговище, Хасково. Начало на излюпване на ларви е констатирано в областите Видин и Хасково. Третирани са 11 хил. дка срещу възрастните форми.

Начало на излюпване на листни въшки е наблюдавано в област Стара Загора, а масово разпространение на ларви и възрастни с плътност 5-10 бр./растение  е отчетено в област Ямбол.

През месец април е установена поява на пшеничен трипс в посеви с пшеница в областите Враца и Стара Загора. Плътността на неприятеля е под ПИВ.

Брашнеста мана - Развитието на болестта е в пряка зависимост от метеорологичните условия. Единични петна по долните листа са установени в областите Видин, Габрово, Плевен, Русе, София, Търговище, Шумен и Хасково. В област Ямбол степента на нападение при пшеницата достига до 30-35%.  Третирани  са 499 хил. дка с пшеница.

Целия материал за фитосанитарното състояние на основните земеделски култури и засети пролетни култури четете в рубрика Актуално на портала...

 

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.